Get Adobe Flash player

Meghosszabbított határidő az üdülési pályázatokra!

Meghosszabbított határidő az üdülési pályázatokra!

Az Erzsébet-program gyereknapkor megnyitott pályázataira 2017. augusztus 4-ig jelentkezhetnek nagyszülők unokáikkal, egyedülálló szülők gyermekeikkel és a kétgyermekes családok. A pályázatokra 2017. augusztus 4-ig vagy a létszámkeret kimerüléséig lehet jelentkezni.

Részletesebb információk a pályázatokkal kapcsolatban az erzsebetprogram.hu oldalon, a pályázatokkal és a benyújtással kapcsolatban információt, segítséget kérhetnek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat helyi irodájában (Dózsa György út 77., faház) is ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 800-1100 és 1300-1500

Kedd: 800-1200

Szerda: 800-1200

Csütörtök: 1300-1500

Péntek: 800-1100

Tájékoztató levél az Érsekcsanádi Víziközmű társulat megszüntetéséről és a lakossági elszámolás megindításáról

Szabados Róbert (szül.: Érsekcsanád, 1952.10.05. an.: Vidákovics Mária, adóazonosító jele: 8313232943) 6347 Érsekcsanád, Zrínyi Miklós utca 17/c. sz. alatti lakos, mint az Érsekcsanádi Víziközmű Társulat(cégjegyzékszáma: Cg.03-16-000072, székhelye: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.) elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdése alapján értesítem a társaság hitelezőit, hogy a társulat, elszámolás útján a jogutód nélküli megszűntetését határozta el.

Az elszámolás elrendeléséről szóló taggyűlési határozat száma: 15/2017. (VII.6.)

Az elszámolás kezdő időpontja: 2017. július 6.

A társulat elszámoló bizottságának tagjai: Szabados Róbert6347 Érsekcsanád, Zrínyi M. u. 17/c. sz. alatti lakos cégjegyzésre jogosult tag, Szabó László 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 80.sz. alatti lakos tag, Rabi György Ervin6347 Érsekcsanád, Béke tér 1. sz. alatti lakos tag.

A társulat neve és székhelye: Érsekcsanádi Víziközmű Társulat, 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.

A társulat adószáma: 25741591-1-03

A Társulat felhívja a hitelezőket, hogy követeléseiket - az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos bankhitel kivételével - a közzétételtől számított 30 napon belül az elszámoló bizottságnak jelentsék.

Kelt: Érsekcsanád, 2017. július 6.

                                             Tisztelettel:

                                                                                             Szabados Róbert

                                                                     elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja

Önkormányzati napló - 2017. május-június

A képviselő-testület 2017. május 27-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó Támogatói szerződés megkötéséhez kért döntéseket hozták meg.

A képviselő-testület 2017. május 30-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott határozatokról, jóváhagyták a könyvtáros áthelyezését, és döntöttek települési kitüntetésekről.

Bővebben: Önkormányzati napló - 2017. május-június

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének rendjéről

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése során a szolgáltató a hulladékot csak a cég által biztosított biológiailag lebomló zsákokban,vagy kötegekbe kötve szállítja el az előre meghatározott gyűjtési napokon. A zsákok ingyenesen átvehetők a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, vagy az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal Adóirodájában.

A sportöltöző használata

Az elmúlt időszakban egyre többen keresik meg a Sportkör vezetőségét, hogy az öltöző feletti klubtermet adják oda magánrendezvényekre. Ilyenkor gyakran hangzik el az, hogy ez azért „jár” nekik, mert néhány évet fociztak az érsekcsanádi csapatban.

Tekintettel arra, hogy az ügyben néhány félreértés van, így erről a következőket kell tudni:

-         A sportöltöző az önkormányzat tulajdona, azt a Sportkörnek ingyenes használatra a működéséhez egy megállapodás alapján adja át.

-         A Sportkör ebből adódóan nem adhatja tovább másnak az épületet, hisz ő is csak használatra kapta.

-         Amennyiben az öltözőt és a klubhelyiséget más célra akarják használni, akkor ahhoz önkormányzati engedély szükséges (pl. kispályás bajnokság). A kérelmekről minden hónap végén a Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság fog dönteni, így azt időben kell majd beterjeszteni.

-         A képviselő-testület a használat rendjéről a júniusi ülésén fogadja el a szabályozórendszert.

-         Az épület használatának van egy önköltségi ára (kéztörlők és szappan a mosdóba, takarító szerek, víz, áram, fűtés, dolgozó bére, stb.), amit a rendezvények esetén a bérlőnek meg kell térítenie.

Az elfogadott szabályzórendszert megjelentetjük, kérjük annak betartását.