Get Adobe Flash player

A pala megsemmisítés támogatása

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy a júliusi viharkárban keletkezett veszélyes hulladéknak minősülő azbeszt tartalmú pala előírásoknak megfelelő elszállítása a települési támogatási rendszerben fog megtörténni.

November hónapban az „északi körforgalom” (Dózsa Gy., Ady, Kazinczy utcák), a Móra, a Jókai, a Kossuth utcák és a Béke tér kerül sorra, majd a folytatás menetéről a következő számban adunk tájékoztatást. 

Az érintett utcákban minden háztartásba eljuttatjuk a tudnivalókat, majd Melcher Márta családsegítő munkatárs segít a kérelmek kitöltésében. Ez alapján a palatörmeléket a községgazdálkodási dolgozók műanyagzsákba csomagolják, beszállítják és egy központi konténer igénylésével az önkormányzat egyben szállíttatja el az egészet. A települési támogatási határozatok a lemért adatok alapján készülnek, a lakosok nevére szóló számlát pedig az önkormányzati támogatás rendezi majd.

Mivel első lépésben magát a rendszert kell felállítani és beüzemelni, ráadásul ki kell szűrni azt, hogy csak olyan pala kerüljön bele, amiről itt szó is van (van aki kocsikerék dísztárcsát is rakott a pala közé), így a továbbhaladással türelmet kérünk, azonban néhány hét alatt mindenhol tudunk majd segíteni a  lakosságnak a megsemmisítésben.

Kérdéseikkel forduljanak Gyura Eszter műszaki ügyintézőhöz.

Felső Róbert

polgármester

Felhívás családi bölcsőde működtetésére

Az önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell megszerveznie a településen a bölcsődei ellátást. Az igények felmérésre március 1-éig felhívás teszünk közzé, a bölcsődei igényüket a szülők április 15-ig jelezhetik. Amennyiben lesz rá igény, már 2018. szeptemberétől tervezzük beindítani, elsősorban családi bölcsődé(k)ben gondolkodva.

Még az igények felmérése előtt szeretnénk tudni, kik azok, akik vállalnák a családi bölcsődék működtetését. Aki ebben gondolkodik és több információra van szüksége, az kérjük forduljon a jegyzőhöz, aki a felétételekről részletes tájékoztatást tud adni. Terveink szerint az igények felmérése után kötnénk szerződést a megfelelő számú családi bölcsődével.

A családi bölcsődékről röviden:

A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás – gyermek húszhetes korától három éves koráig -, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. A csoportlétszám maximum 5-7 gyermek. A bölcsődei dolgozók: 1 fő szolgáltatást nyújtó, ha 5-nél több gyermek, akkor plusz egy fő segítő. Feltéltelek: működési engedély, 3 m2/gyermek, kötelező tanfolyam. Állami támogatás (2017): 346.000 Ft/gyermek (saját gyermek után nem vehető igénybe).

Az önkormányzat a leigényelt normatívát átadja az ellátást végzőnek.

Tehát aki például a saját gyermeke mellé 4 másik kisgyermek felügyeletét vállalja, az a 4 gyermek után évente 1.384.000 Ft támogatást kaphat (természetesen lehet akár 7 kisgyermek is, de akkor már egy fő segítőt is kell alkalmazni), miközben a saját kisgyermekével is van, akinek így játszótársai is lesznek. De jó lehetőség lehet ez olyan munkanélküli hölgynek is, aki 7 kisgyermek ellátásával 2.422.000 Ft támogatáshoz juthat.

                                                                                                  Felső Róbert

                                                                                                  polgármester   

Véleményezésen a településkép védelméről szóló rendelet

Az október 19-i közmeghallgatáson bemutatásra került a településkép védelméről szóló rendelet tervezete és a Településképi Arculati Kézikönyv tervezete, majd a képviselők döntöttek a hatóságok felé véleményezésre megküldött változat végső tartalmáról.

A képviselő-testület alapjában véve a minél kevesebb tiltás mellett állt ki. Ezek a következőek röviden összefoglalva:

1.  A település belterületén – a gazdasági ipari területfelhasználású területeket kivéve

a) lakóépület esetén tetőszerkezet héjazataként hullámpala, bitumenes hullámpala, fémlemez fedés,

b)     utcafronton kerítés anyagaként hullámpala

nem alkalmazható. 

2. Településképi szempontból meghatározó területeken az épületek tetőfedésénél kék és zöld szín egyáltalán nem alkalmazható, az ún. „antracit” szín ami a hőhatás kedvezőtlen alakulása miatt is kerülendő. Lakóépületek tetőfedésénél a hagyományos téglavörös szín ajánlott.

3.  Az épületeken tetőfelépítmény, műszaki berendezések (parabola antenna, gépészeti elemek, klíma külső egysége, stb.) elhelyezése utcai homlokzaton nem létesíthető, kivéve, ha azt technológiai szükségesség indokolja.

4.  A lakóépületek esetén, továbbá az utcai telekhatártól számított 20 m telekmélységben lévő épületek esetén homlokzati színezésként a fehér, vagy világos telítetlen földszínek alkalmazhatók.

A rendelet foglalkozik még több kisebb kérdéssel, valamint a külterületi ingatlanokra, a közművekre és a reklámhordozókra vonatkozó előírásokkal is, valamint kijelöli a védett épületeket és az azokkal összefüggő előírásokat.

Fontos tudnivaló, hogy a rendelet NEM visszamenőleges hatályú, azaz csak az elfogadása után megkezdett építésekre, és házfelújításokra vonatkozik.

Megszegése eljárást von maga után, ezért minden építési tevékenység megkezdése előtt kötelező konzultálni és tájékoztatást kérni az ingatlantulajdonosnak. Amennyiben a leírt szabályokat valaki megsérti, az eljárást von maga után, és a szabálysértés okát kötelező megszüntetni.

A későbbi vitás esetek elkerülése miatt a rendelet elfogadásakor a község valamennyi ingatlanáról közterületről videófelvétel készül, mely egyértelműen bizonyítani fogja, hogy a rendelet elfogadásakor milyen állapot volt az ingatlanon.

Kérem, hogy a munkák megkezdése előtti egyeztetési kötelezettséget mindenki vegye komolyan, mivel az eljárásban nincs mozgástér, kötelező lesz a bírság kivetése, és a szabálytalanság megszüntetése.

Felső Róbert

polgármester

Szeretett Érsekcsanádiak!

    Szeretett Érsekcsanádiak! Volt Iskolatársaim, Focista Barátok és a község Minden Lakója!

Nyugdíjasan járom a Kárpát-medencét a világ legnagyobb örömhírével, amely karácsonykor hangzott: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” / Lukács 2 , 10 – 11 /

Ebben az évben több mint 20 helyre utazom igehirdetés-sorozatra Nyíregyházától Szentgotthárdig, Székelyudvarhelytől a felvidéki Komáromig ezzel a jó hírrel.

Ebben a sorozatban szeretnék Érsekcsanádra is hazamenni, hogy az „otthoniaknak” is elmondjam először, vagy újra a jó hírt. Egy ilyen sorozat alkalom arra, hogy megálljunk, és Isten igéje fényében átgondoljuk eddigi életünket, és az előttünk állókat is.

November 26. vasárnaptól 29. szerdáig minden du. 17 órakor kezdődik az evangélizációs / örömhírt hirdető / alkalom a református templomban.

Az igehirdetések összefoglaló címe: KRISZTUS ÖRÖMHÍRE

Családunk számára Csanád „a világ közepe”. Gyermekségünk, ifjúságunk helye, ahol igazán otthon voltunk az iskolatársak, focista társak, a népitánc, a barátkozások, a nyári munkák, dinnyeföldek világában. Gyermekeinkkel is úgy mentünk „haza” mindig, mint a finom ételek, megpihenés, feltöltődés, a szülői, nagyszülői szeretet hazájába.

Az ÖRÖMHÍR mindenkinek szól. Így felekezeti különbség nélkül szeretettel hívok Mindenkit. Legyen ez most községi esemény, aki szívesen veszi a meghívást, készítse úgy a programját, hogy szabad legyen erre a négyszer bő egy órára.

Már az első alkalomra érdemes jönni, mert a legfontosabbakat elmondom. Aki úgy gondolja, hogy ez a továbbiakban is érdekel, az jön majd a hétköznapi alkalmakra is.

Mit mond a biblia arról, hogy Isten hogyan képzelte el a teremtett világot, és benne az ember életét? Mit mond arról, hogy itt valami nagy „árulás” van… az ember felborította a rendet… Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent a kereszt szabadítása? Mennyivel lesz olcsóbb a kenyér és tüzesebb a szerelem, ha hisz valaki Jézusban, és követi Őt? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ Isten Igéjéből.

Tudom, hogy „senki sem próféta a maga hazájában”. Nem is így megyek, hanem hogy megosszam - immár túl a 70-en - az idősebbekkel, fiatalabbakkal, hogyan lehet ebben a küzdelmes, vajúdó világban nem happy, hanem boldog az ember.

Az a reménységem, hogy sokan elfogadják a meghívást, és örömmel találkozunk a számomra is olyan kedves érsekcsanádi református templomban.

Mindenkinek szép őszi napokat kívánok – Isten áldásával!

Szeretettel:      Végh Tamás nyugdíjas lelkipásztor

 

Hegedűs Mihályné szépkorú köszöntése

"Az élet, ha hozzáértően használjuk, hosszú."

Lucius Annaeus Seneca

Hegedűs Mihályné sz: Samu Judit Érsekcsanádon született és 2017. október 13-án ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az alkalomból polgármester úr és jegyző úr távollétében - az önkormányzat nevében - Ráczné Janák Rita és Geiger Zoltán látogatta meg otthonában az ünnepeltet, aki családja körében fogadta a köszöntést.

Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadásra került Judit néni részére egy Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklap, valamint az önkormányzat nevében egy csokor virág.

Isten éltesse Judit nénit, boldog születésnapot!

Fotó: Geiger Zoltán

Bővebben: Hegedűs Mihályné szépkorú köszöntése