Get Adobe Flash player

Felhívás bölcsődei igény bejelentésére

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. december 31-ig Érsekcsanád Község Önkormányzatának gondoskodnia kell a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Az önkormányzat felhívja a szülőket, illetvemás törvényes képviselőket, hogy 2018. április 15-ig jelezhetik az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket igénybejelentő lap kitöltésével.

Bejelentőlapot a családsegítő szolgálatnál (faház) és a hivatal szociális irodájában lehet kérni, illetve letölthető itt is.

Az ellátás megszervezésére várhatóan legkorábban 2018. szeptember 1-től kerül sor.

                                                                                                                          Felső Róbert

                                                                                                                          polgármester  

Adótartozások

Felhívom a figyelmét azon személyeknek, akiknek még 2017. évi vagy korábbi adótartozása van az önkormányzat felé, hogy tartozásaikat szíveskedjenek mielőbb megfizetni. Erre vonatkozóan már fizetési felszólítást küldtünk. A 2018. évi egyenlegértesítők is tartalmazzák a tartozást.

Ha valaki azért nem fizette be a tartozását, mert az összeget vitatja, szíveskedjen haladéktalanul felkeresni egyeztetés céljából a hivatal adóügyi irodáját.

Aki február 28-ig nem teljesíti kötelezettségét, és fizetési halasztási vagy részletfizetési kérelmet sem nyújtott be, az számíthat rá, hogy a tartozását átadjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak végrehajtásra.

A fenti népszerűtlen intézkedésre a kintlévőségek mértékének csökkentése és a kötelezettségeiket határidőben teljesítők védelme miatt van szükség.

Személyes információ a hivatalunk adóügyi irodájában kapható, ahol egyidejűleg részletfizetési, halasztási kérelem is benyújtható.

Bízunk benne, hogy kevés esetben kell majd a végrehajtás iránt intézkedni.  

                                                                         Juhász Péter

                                                                         jegyző

2018. április 8. - Országgyűlési választások

A 2018. április 8. napján esedékes országgyűlési választással kapcsolatban tájékoztatom a választópolgárokat az alábbiakról:

A szavazókörök száma, helye nem változik. A választási értesítőkön szerepel a szavazókör címe, kérjük szíveskedjenek azt szavazás előtt megtekinteni.

A két szavazókör : 001. számú  - Hunyadi J. u. 17. (Művelődési Ház)

                               002. számú  - Deák F. u. 19.  (Óvoda)   

A Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki az értesítőt nem kapta meg, az jelezze a Helyi Választási Iroda felé.

A választópolgároknak lehetőségük van

- az állandó lakcímüktől eltérően más településen szavazni,

- a szavazás napján külföldön tartózkodóknak külképviseleten szavazni, valamint

- a mozgásukban akadályozottaknak a mozgóurnával történő szavazáshoz segítséget igényelni.

Mindhárom kérelmet be lehet nyújtani internetes felületen (www.valasztas.hu) valamint személyesen a Helyi Választási Irodánál (nyomtatványt biztosítunk).

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

           Cím: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77. (Polgármesteri Hivatal)

           Telefon/fax: 79/466-122

           Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kérdései esetén a www.valasztas.hu internetes oldalon tájékozódhat, illetve személyesen a Helyi Választási Irodában állunk rendelkezésére.

Juhász Péter

HVI vez.

Új pályázat a Szabadidőpark fejlesztésére

A képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk benyújtja azt a pályázatát, melyen a Szabadidőpark fejlesztésével a település élhetőbbé tételét célozzuk meg.

A pályázaton a maximális 6.000.000 Ft támogatást igényeljük meg, egymillió forint önerő biztosítása mellett.

A projektben a még fel nem újított, régi, nádtetejű pihenőhely cseréje történik meg, ugyanolyan szerkezetű épülettel, mint a többi pihenő és főzőhely, tovább a lovas pálya melletti, már teljesen  leamortizálódott zsűri emelvényt is újraépítenénk.

A pályázat benyújtása február 05-től lehetséges, így addig a teljes pályázati dokumentáció összeállítását, az engedélyeztetési eljárás megindítását, valamint a költségvetés központi program szerinti  összeállítását kell elvégeznünk.