Get Adobe Flash player

Tájékoztató levél az Érsekcsanádi Víziközmű társulat megszüntetéséről és a lakossági elszámolás megindításáról

Szabados Róbert (szül.: Érsekcsanád, 1952.10.05. an.: Vidákovics Mária, adóazonosító jele: 8313232943) 6347 Érsekcsanád, Zrínyi Miklós utca 17/c. sz. alatti lakos, mint az Érsekcsanádi Víziközmű Társulat(cégjegyzékszáma: Cg.03-16-000072, székhelye: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.) elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdése alapján értesítem a társaság hitelezőit, hogy a társulat, elszámolás útján a jogutód nélküli megszűntetését határozta el.

Az elszámolás elrendeléséről szóló taggyűlési határozat száma: 15/2017. (VII.6.)

Az elszámolás kezdő időpontja: 2017. július 6.

A társulat elszámoló bizottságának tagjai: Szabados Róbert6347 Érsekcsanád, Zrínyi M. u. 17/c. sz. alatti lakos cégjegyzésre jogosult tag, Szabó László 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 80.sz. alatti lakos tag, Rabi György Ervin6347 Érsekcsanád, Béke tér 1. sz. alatti lakos tag.

A társulat neve és székhelye: Érsekcsanádi Víziközmű Társulat, 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.

A társulat adószáma: 25741591-1-03

A Társulat felhívja a hitelezőket, hogy követeléseiket - az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos bankhitel kivételével - a közzétételtől számított 30 napon belül az elszámoló bizottságnak jelentsék.

Kelt: Érsekcsanád, 2017. július 6.

                                             Tisztelettel:

                                                                                             Szabados Róbert

                                                                     elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja

Önkormányzati napló - 2017. május-június

A képviselő-testület 2017. május 27-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó Támogatói szerződés megkötéséhez kért döntéseket hozták meg.

A képviselő-testület 2017. május 30-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott határozatokról, jóváhagyták a könyvtáros áthelyezését, és döntöttek települési kitüntetésekről.

Bővebben: Önkormányzati napló - 2017. május-június

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének rendjéről

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése során a szolgáltató a hulladékot csak a cég által biztosított biológiailag lebomló zsákokban,vagy kötegekbe kötve szállítja el az előre meghatározott gyűjtési napokon. A zsákok ingyenesen átvehetők a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, vagy az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal Adóirodájában.

A sportöltöző használata

Az elmúlt időszakban egyre többen keresik meg a Sportkör vezetőségét, hogy az öltöző feletti klubtermet adják oda magánrendezvényekre. Ilyenkor gyakran hangzik el az, hogy ez azért „jár” nekik, mert néhány évet fociztak az érsekcsanádi csapatban.

Tekintettel arra, hogy az ügyben néhány félreértés van, így erről a következőket kell tudni:

-         A sportöltöző az önkormányzat tulajdona, azt a Sportkörnek ingyenes használatra a működéséhez egy megállapodás alapján adja át.

-         A Sportkör ebből adódóan nem adhatja tovább másnak az épületet, hisz ő is csak használatra kapta.

-         Amennyiben az öltözőt és a klubhelyiséget más célra akarják használni, akkor ahhoz önkormányzati engedély szükséges (pl. kispályás bajnokság). A kérelmekről minden hónap végén a Közoktatási, Kulturális és Sportbizottság fog dönteni, így azt időben kell majd beterjeszteni.

-         A képviselő-testület a használat rendjéről a júniusi ülésén fogadja el a szabályozórendszert.

-         Az épület használatának van egy önköltségi ára (kéztörlők és szappan a mosdóba, takarító szerek, víz, áram, fűtés, dolgozó bére, stb.), amit a rendezvények esetén a bérlőnek meg kell térítenie.

Az elfogadott szabályzórendszert megjelentetjük, kérjük annak betartását.

A lakossági vélemények értékelése a Művelődési Ház felújításával kapcsolatban

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Művelődési Ház nagyterem, színpad, öltöző és udvari bejáró, a mosdók és az előttük lévő szakkör helyiség belső felújítására. A pályázat kötelező eleme volt egy lakossági igényfelmérés, amelyen név nélkül, elektronikus úton nyilatkoztak a válaszadók az épület felújításáról, ill. további javaslatokat tehettek.

A képviselő-testület ezt a gyakorlatot nagyon jónak értékeli, így a többi közintézménnyel kapcsolatban is várható lesz majd egy ilyen igényfelmérés. A Településfejlesztési Bizottság ülésén tételesen áttekintették a beérkező véleményeket, melyekkel kapcsolatosan az alábbi álláspont alakult ki:

1/ A Tető felújítása szükséges, mert beázik: A képviselő-testület még áprilisban döntött arról, hogy a tető felújítását különböző pályázatokban szerepeltetni fogja. A középső rész cseréjét önerőből is megoldja (ennek költsége várhatóan 15 millió forint), amennyiben a pályázat nem lesz nyertes, mivel az ún. energetikai pályázaton a fűtésrendszert egy légbefúvásos hűtő-fűtő rendszerre cserélnénk, melynek a vezetékei nem kerülhetnek beázott területre. Ez a munka 2018-ban mindenképp megvalósul, remélhetőleg nyertes pályázattal.

2/ Szúnyoghálók kihelyezése szükséges: az udvari ablakokra a szúnyoghálókat már megrendeltük, az utcai ablakokra az iparűzési adó befolyásának függvényében, várhatóan júliusban kerül sor.

3/ Több szemetes kihelyezése: jelenleg azt tisztázzuk, hogy a válaszadók mire gondoltak pontosan, és a nyáron beszerezzük ezeket.

4/ Gyermekek pelenkázására, ill. szoptatásra alkalmas hely kialakítása: A fent említett pályázat részét képezi.

5/Fénytechnika, színpad és öltözők felújítása, nagy teremben nyílászárók cseréje: A fent említett pályázat részét képezi.

6/ Színpadi lépcső felújítása: A fent említett pályázat részét képezi.

7/ A nagy terem bővítése: Tekintettel arra, hogy a nagy terem minden oldalról lehatárolt, így ez nem megoldható. A meglévő falakat kivenni ráadásul statikailag nagyon drága megoldással lehetséges csak.

8/ Konyha és hátsó főzőhely, ill. pince felújítása: A gazdasági programunkban szerepel. Erre a feladatra keressük a pályázati lehetőséget.

9/ Előtér felújítása, tányérok, asztalok, ülőgarnitúra beszerzése: A gazdasági programunkban szerepel. Erre a feladatra keressük a pályázati lehetőséget.

10/ Ventillátorok cseréje, LED égős világítás, légkondicionálás a nagy teremben: Az energetikai pályázat része a hűtő-fűtő rendszer kiépítése, mely kiváltja az eddigi ventillátorokat (azok megszűnnek), és jobb hatásfokkal fűtik és hűtik az egész épületet majd. A pályázatban a világítást is korszerűsíteni szeretnénk.

11/ Egységes megjelenés: Ezt a hozzászólást nem tudjuk értelmezni.

12/ Hangszigetelés az épületre: A hangszigetelés szó szerint egy speciális hangszigetelő és tűzálló borítás előírások szerinti felhelyezését jelenti, melynek a költsége 50-80 millió forint között kezdődik, azonban az ablakok, ajtók kinyitásával, sőt rendezvények esetén a teljes nyitva tartásával a hatása el is veszik. Feltételezésünk szerint a hozzászólók nem is erre gondoltak, hisz ilyen még városi kulturális intézményekben sincs, csak különböző stúdiókban, rádiókban.

A hűtő-fűtő rendszerrel kiiktatásra kerülnek a ventillátorok, ill. az épületben nyáron is biztosítható lesz a megfelelő hőmérséklet, így az ablakokat sem kell majd nyitva tartani. Véleményünk szerint ennek hatása lesz a hallható zaj mértékére. Szerencsés lenne, ha a rendezvényeken a dohányzók nem hagynák nyitva az ajtókat, ami szintén csökkentené a zavaró hanghatást.

13/ Edzőtermi lehetőség biztosítása: Ez egy nehéz kérdés, mivel az épület Művelődési Ház (azaz kulturális intézmény) és nem edzőterem. Nem is jellemző, hogy mondjuk Baján a Bácskai Kultúrpalotában például aerobic edzéseket tartanának. Ráadásul a különböző statisztikákban az épület nem kulturális célú használata rontja a kulturális mutatókat, melyek a központi finanszírozás alapjai lehetnek. Itt inkább azt lenne szerencsés megvizsgálni, hogy a különböző edzéseknek hol lehetne megfelelő helyet találni. Ezzel a kérdéssel a jövőben foglalkozni fogunk.

14/ Falak dekorálása, virágok, fényképek: A különböző pályázatok megvalósítása után belső festés lesz szükséges, melyet követően a javaslat megvalósítására sor fog kerülni.

15/ „A színpadi függöny kihagyhatatlan és első számú hiányt kell sürgősen pótolni”: Ezt a véleményt szó szerint másoltam ide, hisz jól mutatja be, hogy bizonyos kérdéseket mennyire másként látunk. Véleményünk szerint az épület fő problémája, hogy beázik. Ha a beázást megszüntettük, akkor lesz megoldható az új fűtő-hűtő rendszer kiépítése, mellyel a második legnagyobb probléma, a hanghatások csökkentése és az épület normális légkondicionálása is megvalósul.

A színpadfüggöny kihelyezésénél, mivel közintézményről van szó, minden tűzvédelmi és egyéb előírást be kell tartani, így többek között olyan speciális, nem éghető anyagból kell a függönynek lennie, ami tűz esetén elfojtja a tüzet. Ennek ára az elektromos vezérlőrendszerrel 1,5 – 2 millió forint. Ráadásul a speciális anyagból készült függönyt csak speciális mosodákban lehet tisztíttatni, és minden mosatás után új impregnált bevonatot kell rá felvinni a tűzvédelem fenntartása miatt, ami mosásonként további százezer forintos költség. Többek között ezért nem cserélték ki a fajszi Művelődési Házban sem a színpad függönyt, hanem megtartották az ötven évest.

A néptánc csoport vezetői dusnoki lakosként ismerik ezt a helyzetet, hisz a fajszi épültben is gyakran megfordulnak, ezért már két éve írásban nyilatkoztak, hogy a néptáncosoknak nem szükséges a színpadfüggöny kihelyezése. Ennek megfelelően azért, hogy ott lógjanak, fogják a port, és jó esetben egy évben hatszor-nyolcszor elhúzzák őket, nem ezt tartjuk kihagyhatatlan és első számú hiánynak, ha ekkora költsége van. Természetesen ha kész az épület, nincs más mit javítani, akkor ez is megvalósítandó cél lesz, de a sürgősségi rangsorban csak a sor végén van.

16/ Udvar parkosítása: A gazdasági programunkban szerepel. A parkosítás ősszel kezdődik meg, és több lépcsőben lesz megoldva a különböző építési munkákhoz igazodva.

A véleményeket köszönjük! Amint az látszik a felmerült kérdések nagy részének megoldása folyamatban van, vagy különböző pályázatok anyagaiban szerepel. Bízunk benne, hogy nagy részük nyertes pályázatokkal meg is valósulhat majd.

Felső Róbert

polgármester