Get Adobe Flash player

Németországban járt a focicsapat

Az elmúlt években egyre több érsekcsanádi civil szervezetnek, mozgalomnak van lehetősége részt venni a német testvértelepülésünk rendezvényein.

A kaslt-i falunapon kétszer is részt vettek már a néptáncosok, de vendégeskedtek már ott a kórus tagjai, sőt a Német Nemzetiségi Önkormányzat delegációja is. Szinte minden évben utazik önkormányzati delegáció Kastlba, az ottani Adventi Vásáron pedig az érsekcsanádi kézművesek is bemutathatják munkájuk eredményét. Ha összeadjuk az eddigi létszámot, akkor azt látjuk, hogy már 150-200 fő közötti érsekcsanádi tudta megismerni a német testvértelepülésünket, Kastlt.

Bővebben: Németországban járt a focicsapat

Kitüntetések átadása

Érsekcsanád Község képviselő-testülete 113/2017.(V.30.) Kt. számú határozatával Józsvai Mária Márta részére „Érsekcsanád Közoktatásáért” kitüntetést adományozta.

 

Szintén a képviselő-testület döntött - 112/2017.(V.30.) Kt. számú határozatával - a 2016/2017. évi Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban aranyérmet szerzett Érsekcsanádi KSKE U-19-es csapata részére „Érsekcsanád Sportjáért” kitüntetés adományozásáról.

 

A képviselő-testület elismeréseit, a község megbecsülését kifejező díjakat Felső Róbert polgármester úr adta át a kitüntetettek részére a "Csanádi Nyár Napja" rendezvény szombati napján.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

Az óvodafelújítási beruházásról

Érsekcsanád Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázati felhívásán 30.000.000 Ft támogatást nyert el az óvoda épületének felújítására, energia korszerűsítésére. A pályázatban 5% önerőt, azaz 1.578.947 Ft biztosítását vállalta az önkormányzat.

A beruházás tartalmazott építési és bútorbeszerzési részeket. Az építési részhez kapcsolódó feladatokon túl (tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzési tanácsadó megbízása) maga az építés az épület tetőszerkezetének felújítását, a még parkettás termek aljzatburkolati munkálatait, és linóleumos borítását, a még régi radiátorok cseréjét, a konyha és kiszolgáló helyiségek felújítását, valamint az épület udvari részén a még nem burkolt lábazat burkolását tartalmazta. A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytattak le, melyen –bár a felületet több vállalkozás is megnyitotta- három érsekcsanádi cégtől érkezett ajánlat. A munkát végül a Vidocsa-Bau Kft. nyerte el, az építési engedélyes részt (a fordított ÁFA miatt külön szerződés volt szükséges) bruttó 13.979.997 Ft, a nem építési engedélyes részt 13.764.014 Ft összegű ajánlatával.

Az építés első ütemeként szereplő tetőfelújítást 2017. június 30-ig kellett elvégezni, mely határidőre teljesült. A belső építéseket a nyári szünet kezdete után július közepétől lehetett megkezdeni és azokat augusztus 18-ra kell befejezni. A munkát a kivitelező az előzetes tervek szerint, folyamatosan végzi, így a szünet után, augusztus 21-én már az óvoda fogadja a gyermekeket.

A bútorbeszerzésre az önkormányzat három környékbeli bútorgyártással foglalkozó vállalkozástól kért árajánlatot, és a nyertes ajánlattevő Berta Zsolt egyéni vállalkozó lett bruttó 2.700.000 Ft-os áron. Az óvodavezetővel egyeztetett bútorok gyártása a belső felújításhoz igazodva három lépésben készül el, s a bútorok a felújított termekbe, folyosókra és irodákba kerülnek majd, legkésőbb augusztus 30-ig.

A beruházás műszaki átadás-átvételét követően szeptember hónapban várható a beruházás hivatalos záró rendezvénye.

A csapadékvíz elvezető rendszer felújítására vonatkozó pályázatról

Amint arról már beszámoltunk önkormányzatunk 110.000.000 Ft támogatást nyert el a csapadékvíz elvezető rendszerek felújítására, bővítésére.

A pályázat során érintett szakaszok a lakossági bejelentések, katasztrófa védelmi események és előírások, további fejlesztésekhez való csatlakozás, illetve a tavasszal módosított vízgazdálkodási keretirányelvek alapján lettek meghatározva. A legnagyobb része a fő gyűjtőárkok szilárd betonelemes burkolása lesz, de számos helyen gyeprácsos burkolás, valamint sima árok építése is megvalósul.

A beruházás során olyan problémákat is sikerülhet megoldani, mint pl. a Művelődési Ház kapujával szemben betongyűrűs burkolással megvalósulhat az átjárás a két egyirányú úttest között, ill. a Deák-Szőlő utcák kereszteződésénél a Deák utcában, közvetlenül az úttest mellett lévő villanyoszlopot is át tudjuk helyezni majd. Az Akácos utcában a Dák-Petőfi utcák közötti szakasznál pedig a mostani viharban is majdnem egy méteres „tó” keletkezett a legmélyebb ponton, ami be is folyt az ott lévő házak szuterénjébe. Szerencsére ezt a szakaszt is be tudtuk helyezni a pályázatba.

Jelenleg a TVT szakvéleményekre várunk, majd ennek birtokában kérhetjük meg az építési engedélyt, és indíthatjuk a közbeszerzést. Idén a főúttól a Sportpálya felé vezető szakaszt szeretnék elkészíttetni, mivel ezen a szakaszon jövőre a Sportkör TAO pályázatán tervezünk egy útfelújítást és parkoló építést. A munka többi részét jövőre fogjuk megvalósítani.

A szennyvíz beruházás zárása

A Víziközmű társulat július 6-án döntött a rá vonatkozó feladatok zárásának megindításáról. Ennek részeként a rendelkezésre álló adatok alapján az egyes ingatlanokra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás összegét 38.000 Ft-ban határozták meg.

A 38.000 forintos összeg:

-         a környék települései közül a legalacsonyabb,

-         az elszámolásban szereplő valamennyi pályázati adatot az ellenőrző Irányító Hatóság 2016. novemberében (támogatás), ill. 2017. februárban (önerő) ellenőrizte és jóváhagyta,

-         csak olyan más pénzügyi adatokat tartalmaz, amelyekre szerződése volt a társulatnak (pl. könyvelés, szakértői tevékenység, stb.), a könyvelésből levezethető (pl. postaköltségek, bankköltségek, hitelminősítés költségei, stb), így annak minden adata átlátható,

-         az elszámolásban tartalékot nem képeztünk, később felhasználandó összeg, amivel később lenne elszámolási kötelezettség nincs,

-         a nem fizetők tartozását a szétválást követően 2 millió forintra sikerült lecsökkenteni, amit az önkormányzat átvállalt, és azt behajtja, így viszont szinte országosan is egyedülállóként a nem fizetők terheit nem a jól fizetőkre hárítottuk át,

-         az elmúlt időszakban a rákötések száma tovább emelkedett, jelenleg már 50 alatti az a szám, ami a 92% eléréshez szükséges 4 év múlva.

Az egyes ingatlanok elszámolását a Fundamenta intézi, arról mindenki hamarosan írásban értesül, majd lakossági fórumot tartunk az elszámolással és a kiutalással kapcsolatos kérdésekről, melyre elhívjuk az érintett szakembereket is. Ennek időpontjáról a fundamentás elszámolások kézbesítése után adunk hírt!!!

A túlfizetés összegét várhatóan legkésőbb december 15-ig mindenkinek kiutalják.

Természetesen most is volt, akinek ez az elszámolási forma nem tetszik, bár amikor azt kérdeztem, hogy az a baja, hogy kevés az összeg és többet szeretne fizetni, vagy, hogy csak ellenőrzött szám van az elszámolásban és kellene bele más is, esetleg szerette volna kifizetni a nem fizetők terhét, akkor mindennel egyetértett, de a véleménye akkor is az, hogy ez nem jó.

Ezzel sajnos én nem tudok mit kezdeni, minden igyekezetem arra irányult, hogy egy korrekt, ellenőrzött, védhető és a lakosok részére a legjobb elszámolás készüljön. Szerintem ha valami a legolcsóbb, minden adata ellenőrzött és a hiányzó összeget nem a becsületesen fizetőkkel fizettetik meg, akkor ez jó a lakosságnak. Ha egy-két kritikus még nem is ért ezzel egyet….

Felső Róbert

polgármester