Get Adobe Flash player

Figyelem!Kéregetők Érsekcsanádon!

Az elmúlt időszakban megjelent Érsekcsanádon egy idegen fiatal személy, aki több esetben a családjával agresszíven kéreget, amivel szabálysértést követ el.

Meggyőző fellépésével sokak együttérzését váltja ki, azonban az általa elmondottak csak az anyagi haszonszerzést szolgálják. Több érsekcsanádi lakosra hivatkozik, akikkel állítása szerint kapcsolatban áll.

Az ilyen jellegű tevékenység mögött gyakran az ingatlanba való bejutás és annak feltérképezése valósul meg, későbbi komoly kárt okozó betörés végett.

Kérjük, hogy amennyiben ilyen jellegű cselekményt tapasztalnak, akkor értesítsék a helyi körzeti megbízottat a 70/3399-999 telefonszámon.

Önkormányzati napló - 2017. július-augusztus

A képviselő-testület 2017. július 31-én tartotta rendes ülését.  Az ülésen:

-         elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,

-         módosították a talajterhelési díjról szóló rendeletet,

-         elfogadták a környezetvédelmi alapról szóló rendeletet,

-         módosították az igazgatási szünet kijelölését,

-         tájékoztatót kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról,

-         foglalkoztak a Sporttelep és a Szabadidőpark ingatlanokon folyó munkákkal,

-         az ipari park melletti nyaras védősáv, ill. a lakosság által bejelentett veszélyes fák kivágásával kapcsolatban fogadtak el határozatokat,

-         döntöttek a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról,

-         tájékoztatást kaptak a polgármestertől a vis maior és a nemzetközi kapcsolati pályázatok beadásáról, a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének előrehaladásáról, a csapadékvizes pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások (tervezés, geodézia) elszámolásáról.

Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről, valamint támogatási kérelmeket bíráltak el.

A képviselő-testület augusztus 02-án rendkívüli ülésendöntött a Szabadidőparkban a lovas pihenőépület lebontásáról (a lebontást és az újjáépítést a biztosító fizeti). A csapadékvízes pályázat már kifizetett tételeit az előlegből átvezették az általános tartalékba, majd ebből biztosítottak forrást a Szabadidőparkba vezető sétány a sportpálya telekhatártól történő kb. 20 méteres meghosszabbításához, a sporttelep  szennyvíz hálózatra kötéséhez, ill. a vidékfejlesztési nonprofit egyesület felszámolásához. Zárt ülésen települési támogatási kérelmeket bíráltak el.  Augusztus  10-én ismét rendkívüli ülésen döntöttek a vis maior eseményekhez kapcsolódóan szakértők megbízásáról, a vihar során sérült ipari park melletti védőfasor kivágásáról, ill. akác telepítéséről, a sportkör TAO pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az energetikai pályázat benyújtásához szükséges pályázatíró megbízásáról, VP pályázat elutasítása miatti kifogás benyújtásáról, valamint módosították a szociális rendeletet. Zárt ülésen a viharkár miatt beérkezett települési támogatási kérelmekről is döntöttek. Augusztus 16-án szintén rendkívüli ülésen döntöttek egy pályázat előkészítési munkáira vonatkozó megbízásról, illetve konzorcium létrehozásáról, valamint a csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatokról.

Pala hulladék a vihar után

A július végi viharban nagyon sok helyen volt palakár. A pala azbeszt tartalma miatt veszélyes hulladék, az az építési törmelékkel nem keverhető. Gyűjtésére, megsemmisítésére külön szabályok vonatkoznak, csupán néhány cég jogosult azt végezni, költsége pedig nagyjából 100 Ft/kg.

A magáningatlanokon keletkezett pala szabályos megsemmisítése az ingatlan tulajdonosának feladata! Felhívjuk a figyelmet, hogy a rákkeltő, környezetszennyező veszélyes hulladék erdőkben, külterületi utakon történő kirakása törvényellenes és feljelentést vonz maga után.

Az önkormányzat látva a lakosságnál keletkező óriási mennyiségű (a szakértői becslés 100.000 kg körüli mennyiséggel számol) törött palát, megpróbál segíteni a lakosságnak a megsemmisítésben. Első körben a Belügyminisztériumhoz fordultunk segítségért. A kérelmet benyújtottuk, jelenleg egy igazságügyi szakértő megbízásával történik a szükséges szakvélemény beszerzése. Ezt követően, várhatóan szeptember elején készül el a teljes anyag. Ennek elbírálásáról a lakosságot értesíteni fogjuk.

Az ingatlanokon keletkezett palatörmeléket egyelőre ne rakják ki az utcára, a rákkeltő hatását ugyanis épp a szél által elfúj palaporon keresztül fejti ki az azbeszt, és az utcára helyezéssel akaratukon kívül is környezetszennyezést követnek el.

Sternák Józsefné szépkorú köszöntése

Sternák Józsefné sz: Berecz Ilona szépkorút köszöntötte otthonában 95. születésnapja alkalmából Felső Róbert, Érsekcsanád Község polgármestere. Sternák Józsefné a Vajdaságban - Péterrévén született 1922-ben  és 2012 óta él Érsekcsanádon.

Kísérje Isten áldása a továbbiakban is, tartsa meg Őt még sokáig egészségben, boldogságban, hozzon az életébe még sok örömöt és derűt!

Fotó: Geiger Zoltán.

Bővebben: Sternák Józsefné szépkorú köszöntése

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

Bővebben: Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról