Get Adobe Flash player

KÖTELEZŐ a szakmai konzultáció a házfelújítások és házépítések megkezdése előtt!

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Érsekcsanád község településképi arculati kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.19.) számú önkormányzati rendeletét. Erre törvény kötelezte az önkormányzatot, melyre 1.000.000 Ft támogatást kaptunk.

Községünk arculatát, utcáink képét alapvetően az ingatlantulajdonosok egyéni döntései határozzák meg. Amikor egy-egy ingatlantulajdonos úgy dönt, hogy családi házat, üzletet, irodát stb. épít, vagy meglévő házát, üzletét lebontja, átalakítja, újjáépíti, felújítja, akkor nemcsak a saját álmait valósítja meg, hanem egyben hatással van a szomszédjai, az utca többi lakói, sőt az egész település életére.

A Településképi Arculati Kézikönyv a jó döntések meghozatalához kíván segítséget nyújtani azzal, hogy jó példákat mutat be az építkezők, felújítók számára és ajánlásokkal tájékoztatja az építkezőket arról, hogy milyen építészeti elemek illenek a község sajátos arculatához, milyen elemek segítik annak következetes fejlődését.

A településképi rendelet a kézikönyv ajánlásai közül a legfontosabbakat szabályként is rögzíti. Például a tető színe, anyaga dőlésszöge, a kerítés anyaga, színe stb.

Javasoljuk, hogy telekvásárlás, építkezés vagy felújítás előtt kérjen szakmai tájékoztatást arról, hogy a tervezett beavatkozást milyen szabályok érintik, és az építés során milyen előírásokat kell figyelembe venni! Az előírások alkalmazandók az építési engedélyköteles és a nem engedélyköteles építkezések, felújítások során egyaránt.

A településképi szempontból meghatározó területeket érintően tervezett építési tevékenység megkezdése előtt a településképi követelmények tisztázására szakmai konzultáció, tájékoztatás kérése kötelező!

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a szakmai konzultáció elmarad, akkor az érintett ingatlan tulajdonosa az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezhető. Továbbá ezen kötelezés nem teljesítése esetén 10.000 Ft-tól 1 millió Ft-ig terjedő településkép-védelmi bírság szabható ki.

A hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet, azok mellékletei és a bejelentéshez szükséges nyomtatványok a www.ersekcsanad.hu oldalon az Önkormányzat menüpont alatt vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában ügyfélfogadási időben nyomtatásban megtekinthetők.

                                                                                                  Felső Róbert

                                                                                                  polgármester   

Nyertes Vis Maior pályázat

A 2017. júliusi vihar után az önkormányzat pályázatot nyújtott be a károk enyhítésére. 2017. december 19-én érkezett az értesítés, miszerint a pályázatunk csökkentett műszaki tartalommal támogatható.

A Művelődési Ház tetőszerkezetének károsodását 35%-ban vezették vissza a viharra, így 7.000.000 Ft költséget ismernek el, melyből 4.900.000 Ft a támogatás, és 2.100.0000 Ft az önerő. Ez nagyjából az utcai szárny tetőfelújítására elegendő.

A lakossági sérült palájának elszállítására 10.000.000 Ft költséget ismertek el, melyből 7.000.000 Ft a támogatás és 3.000.000 Ft az önerő. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nincs forrása a magánszemélyek házában keletkezett károk önerejére, így további tárgyalásokat folytatunk országgyűlési képviselőnk Zsigó Róbert Államtitkár úr segítségével a támogató Belügyminisztériummal,  hogy a támogatási arányt emeljék ennél a tételnél 100%-osra, azaz ne legyen szükséges önerőt biztosítani.

A folyamat időigényes, a pala beszállítása ezért is halad lassabban, hisz a Művelődési Ház udvara megtelt és egyelőre a részletek tisztázását kell elvégeznünk. A folytatásról a februári számban adunk tájékoztatást. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy minden érintettől elszállításra kerül a viharban megsérült pala, azonban ezt úgy szeretnénk elérni, hogy az önkormányzatnak se legyen ezzel kapcsolatban kiadása.

A Művelődési Ház tetőfelújításának előkészítő munkálatait (árajánlat kérés, esetleges közbeszerzés lefolytatása, stb.) szintén februárban tervezzük, hisz a kivitelezéssel meg kell várni a tavaszt.

Tévedések eloszlatása - akik nem kötöttek rá a szennyvíz hálózatra

Tájékoztatjuk azon személyeket akik még nem kötöttek rá a szennyvíz hálózatra, de a kötelezettségükről a Bajavíz Kft-től 2016. decemberben levelet kaptak, hogy a szolgáltató hamarosan átadja a listát a Bajai Járási Hivatalnak (erre a törvény szerint egy év türelmi idő után van lehetősége), és a járási hivatal kötelezi a tulajdonost a rákötésre.

Sokan abban reménykednek, hogy mivel nem lakik senki a házban, így nincs vízfogyasztás, ezért nem kell rákötniük a hálózatra. EZ TÉVEDÉS!!!!!!!

A rákötésre a járási hivatal kötelezi majd őket, a vízfogyasztási adatok ezt nem befolyásolják. A nullás vízfogyasztás csak azért érdekes, mert addig is nem kell talajterhelési díjat fizetniük, hisz nem volt vízfogyasztásuk. De ezzel a rákötési kötelezettségük még nem szűnt meg!!!!

Kérjük az érintetteket, hogy egyeztessenek a Polgármesteri Hivatalban a rákötés minél gyorsabb megoldásáról, hisz mindenképp szerencsés lenne elkerülniük az ezzel járó bírságot!!!!

Újabb üdülési pályázatok az Erzsébet-program keretében

A pályázati létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. január 19-ignyújthatnak be pályázatot az öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személyek, akiknek rendszeres, a 2017. évre megállapított havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a 147.000 forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek.

Pályázatot nyújthatnak be továbbá a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok, valamint a fogyatékossággal élő pályázók, szintén a fenti határidőig.

Nagycsaládos pályázók 2018. január 15-től a pályázati létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. március 2. napjáig pályázhatnak.

Részletesebb információk a pályázatokkal kapcsolatban az erzsebetprogram.hu oldalon, a pályázatokkal és a benyújtással kapcsolatban információt, segítséget kérhetnek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat helyi irodájában (Dózsa György út 77., faház) is ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 800-1100 és 1300-1500

Kedd: 800-1200

Szerda: 800-1200

Csütörtök: 1300-1500

Péntek: 800-1100