Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló - 2017. április

Érsekcsanád Község képviselő-testülete 2017. április 27-én tartotta rendes ülését. A képviselők döntöttek az útfelújításra vonatkozó BM pályázat beadásáról, ill. vállalták annak önerejét. Elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, ill.  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Jóváhagyták a településszerkezeti tervet, majd a helyi építési szabályokról szóló rendeletet is elfogadták, így az új rendezési terv 30 nap múlva hatályossá válik. Döntöttek az ipari park fejlesztésre vonatkozó pályázathoz kapcsolódóan értékbecslő megbízásáról, ill. az óvodafelújításos pályázat bútorbeszerzéseiről, melyre a legolcsóbb ajánlatot Berta Zsolt adta. Döntöttek arról, hogy visszavonják a Baráth és Társa Kft. részére 2002-ben kiadott közterületfoglalási határozatot és az ő foglalásukat is a többi vállalkozással együtt, azonos elvek szerint bírálják el. Tájékoztatást kaptak az adóbevételek, valamint a szociális keret alakulásáról, elfogadták a Tűzoltóság beszámolóját, és elhatározták, hogy az önkormányzat 3 ciklusra szóló fejlesztéséhez lakossági kérdőívet készítenek, melyet elektronikusan lehet majd kitölteni. Döntöttek költségvetési átcsoportosításról, a Művelődési Ház szakkörtermének és színpadának felújításra vonatkozó pályázat beadásáról, majd egyebek napirendi pontban számos aktuális kérdés beszéltek meg.

Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott intézkedéseikről.

Házunk táján történt 2017. május

Óvodafelújítási pályázat: Az építési munkálatokból a tetőcsere a lapzártát követően, május első hetében indul, az időjárás függvényében. A munka alatt az óvoda működik, de a körülötte lévő mozgás -munkaterületről lévén szó- korlátozva lesz. A bútorok beszerzésére vonatkozó ajánlatok elbírálása a lapzártát követő testületi ülésen kerül sorra, de a legolcsóbb árajánlatot Berta Zsolt egyéni vállalkozó adta. Az óvoda belső részét érintő felújításokra a nyári szünet alatt kerül majd sor.

Játszótér bővítés:Április végén, május elején kerül kihelyezésre az a két játék amit az 1-3 éves gyermekek részére, a szülök kérésére valósítunk meg, Csák József és Horváth Ferenc képviselők tiszteltdíjuk felajánlásából. A játékokra a TÜV tanúsítványt megkértük, így azok minden előírásnak megfelelően épülnek fel.

Bővebben: Házunk táján történt 2017. május

Idősek napja 2017. - Képes összefoglaló

„Aranyeső a szép kis házra, aranyeső a családomra…” énekelte Bódi Csaba a népszerű dalt szép korú vendégeinknek. De ne menjünk elébe a dolgoknak, haladjunk sorban.

Felső Róbert polgármester úr köszöntötte a közönséget, majd néhány közérdekű témáról is tájékoztatott. Ezután a finom ebéd következett: húsleves, sertéspörkölt, péksütemény.

Meghatóan szép műsorral kedveskedtek az óvodás és az iskolás gyerekek egyaránt.

Bővebben: Idősek napja 2017. - Képes összefoglaló

Tájékoztató a Bíber alapítvány 2016. évi tevékenységéről

A Bíber Alapítvány köszöni mindazok felajánlását, akik a 2015. évi személyi jövedelem- adójuk 1%-át átadták. A támogatásból befolyt összeget az alapító okirat rendelkezései szerint használtuk fel.

Köszönetet mondunk még azon magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik támogatták  alapítványunkat.

Alapítványunk az Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola diákjainak tanulmányi munkáját, oktatási körülményeinek javítását és az iskolai programjaik megvalósítását segítette és szeretné segíteni.

Az előző évben az alapítványhoz befolyt összegekből az alábbi területeken tudtunk támogatást nyújtani:

      -   Különböző iskolai versenyek szervezése, lebonyolítása: tantárgyi, mesemondó, sport,                       

          szavaló versenyek

      -   Szaktárgyi, sportversenyek regisztrációs díjai, jutalmazásai.

      -   Hulladékgyűjtési verseny helyezettjeinek jutalmazása /papír-műanyag palack/

-   Tanulmányi versenyre, sportrendezvényre való utaztatás.

-   Ünnepekre való készülődés szervezése, lebonyolítása /nemzeti ünnepeink, advent/

-   Tanulmányi kirándulások költségeinek kiegészítése.

            -   Év végén a legjobb eredményeket elért tanulók jutalmazása: kitűnő tanulók, az „év                         

                diákja”, az  „év sportolója”.

A fentieken túl kiemelnénk a nyári Erzsébet-tábort, amelynek keretében a Balaton partján nyaralhatott 62 diákunk, és a 2. osztályosok úszásoktatását, amihez szintén segítséget tudtunk nyújtani diákjainknak. Mindezek megvalósításához az Önkormányzattól is kaptunk támogatást, amit ezúton szeretnénk megköszönni.               

A következő tanévben is tervezzük, hogy támogatjuk az ismét elnyert „HATÁRTALANUL” pályázat megvalósítását, amelynek során az Erdélyben élő magyarok történelmi emlékeivel és mai életével ismerkedhetnek meg tanulóink.

Kérjük az olvasókat, hogy adójuk 1%-ával és egyéb felajánlásaikkal továbbra is támogassák alapítványunkat!

Az alapítvány adószáma: 18355082-1-03

Az alapítvány számlaszáma: 52300026-10004500

                                                            Köszönettel:

                                                                            Bíber Alapítvány Kuratóriuma