Get Adobe Flash player

Véleményezésen a településkép védelméről szóló rendelet

Az október 19-i közmeghallgatáson bemutatásra került a településkép védelméről szóló rendelet tervezete és a Településképi Arculati Kézikönyv tervezete, majd a képviselők döntöttek a hatóságok felé véleményezésre megküldött változat végső tartalmáról.

A képviselő-testület alapjában véve a minél kevesebb tiltás mellett állt ki. Ezek a következőek röviden összefoglalva:

1.  A település belterületén – a gazdasági ipari területfelhasználású területeket kivéve

a) lakóépület esetén tetőszerkezet héjazataként hullámpala, bitumenes hullámpala, fémlemez fedés,

b)     utcafronton kerítés anyagaként hullámpala

nem alkalmazható. 

2. Településképi szempontból meghatározó területeken az épületek tetőfedésénél kék és zöld szín egyáltalán nem alkalmazható, az ún. „antracit” szín ami a hőhatás kedvezőtlen alakulása miatt is kerülendő. Lakóépületek tetőfedésénél a hagyományos téglavörös szín ajánlott.

3.  Az épületeken tetőfelépítmény, műszaki berendezések (parabola antenna, gépészeti elemek, klíma külső egysége, stb.) elhelyezése utcai homlokzaton nem létesíthető, kivéve, ha azt technológiai szükségesség indokolja.

4.  A lakóépületek esetén, továbbá az utcai telekhatártól számított 20 m telekmélységben lévő épületek esetén homlokzati színezésként a fehér, vagy világos telítetlen földszínek alkalmazhatók.

A rendelet foglalkozik még több kisebb kérdéssel, valamint a külterületi ingatlanokra, a közművekre és a reklámhordozókra vonatkozó előírásokkal is, valamint kijelöli a védett épületeket és az azokkal összefüggő előírásokat.

Fontos tudnivaló, hogy a rendelet NEM visszamenőleges hatályú, azaz csak az elfogadása után megkezdett építésekre, és házfelújításokra vonatkozik.

Megszegése eljárást von maga után, ezért minden építési tevékenység megkezdése előtt kötelező konzultálni és tájékoztatást kérni az ingatlantulajdonosnak. Amennyiben a leírt szabályokat valaki megsérti, az eljárást von maga után, és a szabálysértés okát kötelező megszüntetni.

A későbbi vitás esetek elkerülése miatt a rendelet elfogadásakor a község valamennyi ingatlanáról közterületről videófelvétel készül, mely egyértelműen bizonyítani fogja, hogy a rendelet elfogadásakor milyen állapot volt az ingatlanon.

Kérem, hogy a munkák megkezdése előtti egyeztetési kötelezettséget mindenki vegye komolyan, mivel az eljárásban nincs mozgástér, kötelező lesz a bírság kivetése, és a szabálytalanság megszüntetése.

Felső Róbert

polgármester

Szeretett Érsekcsanádiak!

    Szeretett Érsekcsanádiak! Volt Iskolatársaim, Focista Barátok és a község Minden Lakója!

Nyugdíjasan járom a Kárpát-medencét a világ legnagyobb örömhírével, amely karácsonykor hangzott: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” / Lukács 2 , 10 – 11 /

Ebben az évben több mint 20 helyre utazom igehirdetés-sorozatra Nyíregyházától Szentgotthárdig, Székelyudvarhelytől a felvidéki Komáromig ezzel a jó hírrel.

Ebben a sorozatban szeretnék Érsekcsanádra is hazamenni, hogy az „otthoniaknak” is elmondjam először, vagy újra a jó hírt. Egy ilyen sorozat alkalom arra, hogy megálljunk, és Isten igéje fényében átgondoljuk eddigi életünket, és az előttünk állókat is.

November 26. vasárnaptól 29. szerdáig minden du. 17 órakor kezdődik az evangélizációs / örömhírt hirdető / alkalom a református templomban.

Az igehirdetések összefoglaló címe: KRISZTUS ÖRÖMHÍRE

Családunk számára Csanád „a világ közepe”. Gyermekségünk, ifjúságunk helye, ahol igazán otthon voltunk az iskolatársak, focista társak, a népitánc, a barátkozások, a nyári munkák, dinnyeföldek világában. Gyermekeinkkel is úgy mentünk „haza” mindig, mint a finom ételek, megpihenés, feltöltődés, a szülői, nagyszülői szeretet hazájába.

Az ÖRÖMHÍR mindenkinek szól. Így felekezeti különbség nélkül szeretettel hívok Mindenkit. Legyen ez most községi esemény, aki szívesen veszi a meghívást, készítse úgy a programját, hogy szabad legyen erre a négyszer bő egy órára.

Már az első alkalomra érdemes jönni, mert a legfontosabbakat elmondom. Aki úgy gondolja, hogy ez a továbbiakban is érdekel, az jön majd a hétköznapi alkalmakra is.

Mit mond a biblia arról, hogy Isten hogyan képzelte el a teremtett világot, és benne az ember életét? Mit mond arról, hogy itt valami nagy „árulás” van… az ember felborította a rendet… Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent a kereszt szabadítása? Mennyivel lesz olcsóbb a kenyér és tüzesebb a szerelem, ha hisz valaki Jézusban, és követi Őt? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ Isten Igéjéből.

Tudom, hogy „senki sem próféta a maga hazájában”. Nem is így megyek, hanem hogy megosszam - immár túl a 70-en - az idősebbekkel, fiatalabbakkal, hogyan lehet ebben a küzdelmes, vajúdó világban nem happy, hanem boldog az ember.

Az a reménységem, hogy sokan elfogadják a meghívást, és örömmel találkozunk a számomra is olyan kedves érsekcsanádi református templomban.

Mindenkinek szép őszi napokat kívánok – Isten áldásával!

Szeretettel:      Végh Tamás nyugdíjas lelkipásztor

 

Hegedűs Mihályné szépkorú köszöntése

"Az élet, ha hozzáértően használjuk, hosszú."

Lucius Annaeus Seneca

Hegedűs Mihályné sz: Samu Judit Érsekcsanádon született és 2017. október 13-án ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az alkalomból polgármester úr és jegyző úr távollétében - az önkormányzat nevében - Ráczné Janák Rita és Geiger Zoltán látogatta meg otthonában az ünnepeltet, aki családja körében fogadta a köszöntést.

Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadásra került Judit néni részére egy Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklap, valamint az önkormányzat nevében egy csokor virág.

Isten éltesse Judit nénit, boldog születésnapot!

Fotó: Geiger Zoltán

Bővebben: Hegedűs Mihályné szépkorú köszöntése

Faültetés közterületen

Az elmúlt időszakban többen is érdeklődtek, hogy milyen fát lehet ültetni a közterületre.

Mindenképp dicséretes, hogy a lakosság érdeklődik a vonatkozó szabályozás iránt, ugyanis közterületre nem lehet akármilyen fát kiültetni.

Figyelni kell arra, hogy:

- a fa ne legyen veszélyes, ha megnő (a nyári viharok leginkább a diófákat és a nyír, nyár, valamint a különböző fenyőféléket döntötték ki),

- ne nőjék be a közműveket (nem csak a levegőben, hanem a gyökerükkel sem, mivel a nyáron is volt közműszakadás, amit a kidőlt nagy fa gyökerei idéztek elő),

- ne kelljen olyan növényvédőszerrel kezelni őket, amelyek a közterületen gyalogló és a növényekhez érő személyre mérgező hatással lehetnek (a közterületen lévő szilvafáról bárki leszedheti a gyümölcsöt, és egy mérgezés esetén a permetet kijuttatónak nagyon komoly felelőssége van).

Jelenleg a Helyi Építési Szabályzat melléklete sorolja fel a közterületre ajánlott fafajtákat, melyek a következőek:

Acer platanoides – korai juhar

Fraxinus angustifolia ’Raywood’ - kőris

Acer pseudoplatanus – hegyi juhar

Sophora japonica - japánakác

Gleditsia triacanthos – lepényfa

Koelreuteria paniclata - csörgıfa

Catalpa bignonioides – szivarfa

Prunus cerasifera - cseresznyeszilva

Pyrus calleryana – díszkörte

Rhus typhina – torzsás ecetfa

Morus alba Fegyvernekiana –gömbeperfa

Fontos tudni, hogy a kiültetés előtt a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjével konzultálni szükséges.

Felső Róbert

polgármester

Ebösszeírás 2017.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az előző ebösszeírás 2014. novemberében volt, a következőre 2017. novemberében kerül sor. Az ebnyilvántartásunkban jelenleg 409 eb szerepel. Adatlapot csak azon ebtulajdonosoknak küldünk, akik szerepelnek a nyilvántartásban.

Aki nem kapott nyomtatványt, és ebet tart, az jelezze a hivatalban. A nyomtatvány letölthető itt.

Aki szerepel a nyilvántartásban, és nem küldi vissza az adatlapot, azt a hivatalunk megkeresi az adatszolgáltatás elmaradásának tisztázása céljából (pl. az eb már nem él, csak nem jelentette be).

Az adatlapot személyesen polgármesteri hivatal műszaki irodájában, illetve postai úton (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 77.) vagy emailben ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lehet visszaküldeni, határideje november 30.

Aki nem tart ebet és az ebnyilvántartásban sem szerepel, annak nincs teendője.

Felhívom a figyelmet, hogy az eb tulajdonosa, tartója köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat számára megadni.Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000. Ft.

Továbbá szeretném felhívni az ebtartók figyelmét arra, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a lakossági bejelentések a közterületre (akarva-akaratlanul) kiengedett ebek miatt. Az ezzel kapcsolatos bejelentéseket továbbítanunk kell a járási hivatalhoz, ahol kivizsgálják ezen eseteket és felelősségre vonják az ebtartót. Kérjük figyeljenek a kapuk ki és becsukása során, valamint arra is, hogy a járdán közlekedőket ne zavarják a kerítés mellett az ebek.

Együttműködését köszönjük!

                                                                                                                   Juhász Péter 

                                                                                                                                                                                                               jegyző