Get Adobe Flash player

A csapadékvíz elvezető rendszer felújítására vonatkozó pályázatról

Amint arról már beszámoltunk önkormányzatunk 110.000.000 Ft támogatást nyert el a csapadékvíz elvezető rendszerek felújítására, bővítésére.

A pályázat során érintett szakaszok a lakossági bejelentések, katasztrófa védelmi események és előírások, további fejlesztésekhez való csatlakozás, illetve a tavasszal módosított vízgazdálkodási keretirányelvek alapján lettek meghatározva. A legnagyobb része a fő gyűjtőárkok szilárd betonelemes burkolása lesz, de számos helyen gyeprácsos burkolás, valamint sima árok építése is megvalósul.

A beruházás során olyan problémákat is sikerülhet megoldani, mint pl. a Művelődési Ház kapujával szemben betongyűrűs burkolással megvalósulhat az átjárás a két egyirányú úttest között, ill. a Deák-Szőlő utcák kereszteződésénél a Deák utcában, közvetlenül az úttest mellett lévő villanyoszlopot is át tudjuk helyezni majd. Az Akácos utcában a Dák-Petőfi utcák közötti szakasznál pedig a mostani viharban is majdnem egy méteres „tó” keletkezett a legmélyebb ponton, ami be is folyt az ott lévő házak szuterénjébe. Szerencsére ezt a szakaszt is be tudtuk helyezni a pályázatba.

Jelenleg a TVT szakvéleményekre várunk, majd ennek birtokában kérhetjük meg az építési engedélyt, és indíthatjuk a közbeszerzést. Idén a főúttól a Sportpálya felé vezető szakaszt szeretnék elkészíttetni, mivel ezen a szakaszon jövőre a Sportkör TAO pályázatán tervezünk egy útfelújítást és parkoló építést. A munka többi részét jövőre fogjuk megvalósítani.

A szennyvíz beruházás zárása

A Víziközmű társulat július 6-án döntött a rá vonatkozó feladatok zárásának megindításáról. Ennek részeként a rendelkezésre álló adatok alapján az egyes ingatlanokra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás összegét 38.000 Ft-ban határozták meg.

A 38.000 forintos összeg:

-         a környék települései közül a legalacsonyabb,

-         az elszámolásban szereplő valamennyi pályázati adatot az ellenőrző Irányító Hatóság 2016. novemberében (támogatás), ill. 2017. februárban (önerő) ellenőrizte és jóváhagyta,

-         csak olyan más pénzügyi adatokat tartalmaz, amelyekre szerződése volt a társulatnak (pl. könyvelés, szakértői tevékenység, stb.), a könyvelésből levezethető (pl. postaköltségek, bankköltségek, hitelminősítés költségei, stb), így annak minden adata átlátható,

-         az elszámolásban tartalékot nem képeztünk, később felhasználandó összeg, amivel később lenne elszámolási kötelezettség nincs,

-         a nem fizetők tartozását a szétválást követően 2 millió forintra sikerült lecsökkenteni, amit az önkormányzat átvállalt, és azt behajtja, így viszont szinte országosan is egyedülállóként a nem fizetők terheit nem a jól fizetőkre hárítottuk át,

-         az elmúlt időszakban a rákötések száma tovább emelkedett, jelenleg már 50 alatti az a szám, ami a 92% eléréshez szükséges 4 év múlva.

Az egyes ingatlanok elszámolását a Fundamenta intézi, arról mindenki hamarosan írásban értesül, majd lakossági fórumot tartunk az elszámolással és a kiutalással kapcsolatos kérdésekről, melyre elhívjuk az érintett szakembereket is. Ennek időpontjáról a fundamentás elszámolások kézbesítése után adunk hírt!!!

A túlfizetés összegét várhatóan legkésőbb december 15-ig mindenkinek kiutalják.

Természetesen most is volt, akinek ez az elszámolási forma nem tetszik, bár amikor azt kérdeztem, hogy az a baja, hogy kevés az összeg és többet szeretne fizetni, vagy, hogy csak ellenőrzött szám van az elszámolásban és kellene bele más is, esetleg szerette volna kifizetni a nem fizetők terhét, akkor mindennel egyetértett, de a véleménye akkor is az, hogy ez nem jó.

Ezzel sajnos én nem tudok mit kezdeni, minden igyekezetem arra irányult, hogy egy korrekt, ellenőrzött, védhető és a lakosok részére a legjobb elszámolás készüljön. Szerintem ha valami a legolcsóbb, minden adata ellenőrzött és a hiányzó összeget nem a becsületesen fizetőkkel fizettetik meg, akkor ez jó a lakosságnak. Ha egy-két kritikus még nem is ért ezzel egyet….

Felső Róbert

polgármester

Tájékoztató levél az Érsekcsanádi Víziközmű társulat megszüntetéséről és a lakossági elszámolás megindításáról

Szabados Róbert (szül.: Érsekcsanád, 1952.10.05. an.: Vidákovics Mária, adóazonosító jele: 8313232943) 6347 Érsekcsanád, Zrínyi Miklós utca 17/c. sz. alatti lakos, mint az Érsekcsanádi Víziközmű Társulat(cégjegyzékszáma: Cg.03-16-000072, székhelye: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.) elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdése alapján értesítem a társaság hitelezőit, hogy a társulat, elszámolás útján a jogutód nélküli megszűntetését határozta el.

Az elszámolás elrendeléséről szóló taggyűlési határozat száma: 15/2017. (VII.6.)

Az elszámolás kezdő időpontja: 2017. július 6.

A társulat elszámoló bizottságának tagjai: Szabados Róbert6347 Érsekcsanád, Zrínyi M. u. 17/c. sz. alatti lakos cégjegyzésre jogosult tag, Szabó László 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 80.sz. alatti lakos tag, Rabi György Ervin6347 Érsekcsanád, Béke tér 1. sz. alatti lakos tag.

A társulat neve és székhelye: Érsekcsanádi Víziközmű Társulat, 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.

A társulat adószáma: 25741591-1-03

A Társulat felhívja a hitelezőket, hogy követeléseiket - az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos bankhitel kivételével - a közzétételtől számított 30 napon belül az elszámoló bizottságnak jelentsék.

Kelt: Érsekcsanád, 2017. július 6.

                                             Tisztelettel:

                                                                                             Szabados Róbert

                                                                     elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja

Önkormányzati napló - 2017. május-június

A képviselő-testület 2017. május 27-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó Támogatói szerződés megkötéséhez kért döntéseket hozták meg.

A képviselő-testület 2017. május 30-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott határozatokról, jóváhagyták a könyvtáros áthelyezését, és döntöttek települési kitüntetésekről.

Bővebben: Önkormányzati napló - 2017. május-június

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének rendjéről

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése során a szolgáltató a hulladékot csak a cég által biztosított biológiailag lebomló zsákokban,vagy kötegekbe kötve szállítja el az előre meghatározott gyűjtési napokon. A zsákok ingyenesen átvehetők a szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban, vagy az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal Adóirodájában.