Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló - 2016. október

A képviselő-testület 2016. október 26-án tartotta ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott hatáskörben hozott szociális döntéseikről.

Nyilvános ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, ill. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Módosították a talajterhelési díjról szóló rendeletet, mentességet adva azoknak, akik szeptember 20. előtt megrendelték a bekötést, azt a vállalkozó visszaigazolta de egyelőre nem tudta elvégezni a munkát, azonban az december 31-ig megvalósul. Ebben az esetben ugyanis önhibájukon kívül álló okok miatt nem készült el a rákötés. Tájékoztatót kaptak a segélykeret , valamint az adóbevételek alakulásáról, ill. a szennyvíz beruházással kapcsolatos ügyekről. Jóváhagyták az Érsekcsanádi Víziközmű Társulattal kötendő megállapodást, és tájékoztatást kaptak az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatának végrehajtásáról is.  Szülők kérésére döntöttek arról, hogy a Szabadidőparkban a játszóteret 1-3 éves gyermekek részére alkalmas játékok kihelyezésével bővítik, melyre a forrást Csák József és Horváth Ferenc képviselők tiszteletdíjáról történő lemondással biztosították. Ugyancsak az ő támogatásukkal biztosítottak forrást a Kórustalálkozó, valamint a Márton Napi rendezvény kiadásaihoz. A Bajavíz Kft. által fizetett bérleti díjat a költségvetésbe emelték, majd a cég megrendelésére a bevétel terhére döntöttek a vízműtelephez vezető út karbantartásáról. Hozzájárultak a Natur Projekt Kft. kérelméhez, mely a CBA üzlet melletti parkolás kulturáltabb kialakítására vonatkozott. Megvizsgálták a református temető melletti részen a parkolók kialakításának lehetőségét, és döntöttek az óvodafelújítási pályázat kivitelezésének megkezdéséről, melynek során először a kiviteli terveket készíttetik el, majd a közbeszerzési tanácsadónak adnak megbízást. Foglalkoztak a Türr István Múzeum kérelmével, valamint 56-os emléktábla kihelyezésével is. Megbízták a polgármestert azzal, hogy a jövő évi rendezvények fellépőivel szerződést kössön. Egyebek napirendi pontban különböző pályázatokkal, földhivatali határozatokkal, használatbavételi eljárással kapcsolatos tájékoztatásokat kaptak, majd foglalkoztak a Római katolikus Egyházközösség kérelmével, mely a plébánia és a templom előtti balesetveszélyes fák kivágására vonatkozott.