Get Adobe Flash player

FIGYELEM!!! Lakossági építések közterületen

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a közterületen történő építési munkáik során egyeztessenek a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjével.

A közterület -és így az utcák is- az önkormányzat tulajdonában van. Sajnos az elmúlt néhány hónapban több olyan építés is történt (járdák, kapubejárók, parkolók), amelyek vagy engedély nélkül, vagy az engedélytől teljesen eltérően valósultak meg.

Fontos megjegyezni, hogy a közterület tulajdonosa az önkormányzat, de ő sem építhet csak úgy, engedély nélkül a saját tulajdonára.

Kapubejárók építésénél sajnos nem voltak figyelemmel arra, hogy az önkormányzatnak építési engedélyes tervdokumentációja van az utak és csapadékvíz elvezetők kiépítésére. Itt sajnos az utak javítási és a csapadékvíz elvezetők kiépítési munkálatainak elkezdésekor el kell majd bontani a kapubejárót!!!

Sajnos több olyan eset is előfordult, hogy teljesen szabálytalan, sőt balesetveszélyes járdát létesítettek a községben. A járda építésére külön szabályok vannak. Meg van határozva annak szélessége, lejtése és minden kapcsolódó tényező, például még az is, hogy egy postaláda mennyit lóghat rá a járdára. A járda a gyalogosok, babakocsival és gyermekbiciklivel közlekedők biztonságos és akadálymentes közlekedését szolgálja.

Mivel egy, a járdán történő baleset esetén a közterület tulajdonosa, az önkormányzat ellen is eljárást kezdenek, így ennek felelősségét az önkormányzat nem tudja vállalni. Ilyen esetben sajnos az illetékes járási építési hatóságnál kezdeményeznünk kell a járda elbontását és szabályszerű kivitelezését.

Ugyanez a helyzet a csapadékvíz elvezető árkokkal. Ezekre az önkormányzatnak engedélyes terveket kellett beszereznie, attól eltérni a kivitelezés során nem lehet. Tehát teljesen hibás az a lakossági gyakorlat, hogy a jobb parkolás miatt becsövezik az árkokat, majd betemetik őket. Így egyébként pont azt akadályozzák meg, hogy a víz az árokba bejusson.

Tekintettel arra, hogy a fent említett esetek következményeit az önkormányzatnak (is) vállalnia kell, ezek előfordulásakor sajnos nem lesz más eszköz a kezünkben, mint a szabálytalanság megszüntetése. Mivel mindenkinek az az érdeke, hogy ezt elkerüljük, kérem, hogy a jövőben egyeztessenek,  mielőtt bármiféle munkálatot kezdenek el a közterületen.

Felső Róbert

polgármester

A szennyvíz beruházás hírei

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Érsekcsanádi Víziközmű Társulatot a Megyei Bíróság bejegyezte, a társulat elkészíttette a bélyegzőjét, számlát nyitott a helyi pénzintézetben, szerződést kötött a könyvelővel, és megkezdte működését, melynek részeként a bekötések számának alakulását, valamint a befizetések alakulását kiemelt fontosságúnak tekintjük.

A rácsatlakozások számának alakulásáról a Csanádi Hirdetőben minden hónapban tájékoztatást adtunk. Október 20-án a rákötések száma 881 db volt, ami 79,51%-os teljesítmény, így az első évre előírt 75%-os rákötési szint már teljesült. Ez az adat a társulás települései közül messze a legjobb és igazolja azokat a lépéseket, amelyeket az önkormányzat és a társulat eddig meghoztak.

Tekintettel arra, hogy 40-50 olyan ingatlanról tudunk, amelyben már korábban megrendelték a munkát a vállalkozónál, de ő még nem ért oda, a képviselő-testület a lapzártát követően módosítja a rendeltét, és azoknak, akik a rendelet szerint igazolt módon, a vállalkozó írásos visszaigazolása alapján bemutatják, hogy a munkát még szeptember 20. előtt megrendelték, és december 31-ig rákötnek, nem kell talajterhelési díjat fizetniük. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, kérjük keresse Bolvári Gabriella ügyintézőt a Polgármesteri Hivatalban.

Megkezdtük annak az adatbázisnak a létrehozását, hogy mely ingatlanok nincsenek még rákötve a hálózatra. Ezek tulajdonosait a társulat írásban keresi meg, ill. november hónapban a Bajavíz Kft. szintén írásos módon felszólítja a rákötésre. Ha valaki ennek sem tesz eleget, akkor a Bajavíz Kft. a törvény szerint a Járási Hivatalt keresi meg, amely kötelezi majd a tulajdonost a rákötésre. Mivel közben a talajterhelési díjat is kell majd fizetni, így mindenkinek javasoljuk a rákötés elvégzését.

A társulat kiemelten kezeli a befizetések alakulását is. Október hónapban sajnos csak 151 ingatlannak volt pontosan rendezve a befizetése, és további 369 ingatlannál még nem fizették be az októberre esedékes hozzájárulást. Ez azt mutatja, hogy a község ingatlanainak a jelentős részénél tartozás van nyilvántartva. Több mint 60 ingatlanon a tartozás összege 54.000 Ft-nál magasabb összeg, sőt 32 lakótársunk még egyetlen befizetést sem teljesített!!!

A társulat a jövőben a tartozókat szintén felhívja a tartozás rendezésére, nem teljesítés esetén a jegyzőnél kezdeményezi a tartozás behajtását.

A településeken az ötödik évben 92%-os rákötést kell hozni, annak elmaradása esetén a támogatás arányos részét vissza kell fizetni. A társulat ezért úgy döntött, hogy az önkormányzattal együttműködve ennek az értéknek az elérését tekinti a legfontosabb feladatának. Bízunk abban, hogy ezt az értéket minél hamarabb elérjük, és ezt követően – a pályázat pontos adatainak birtokában – megindítható lesz a lakossággal történő elszámolás is.

Ismereteink szerint más településeken az elszámoláshoz szükséges adatok ismerete nélkül már megkezdték az elszámolást a lakossággal, azonban mind a társulat, mind az önkormányzat egyetért abban, hogy ennek megkezdésével meg kell várni az összes adatot, ami az elszámoláshoz szükséges. Ezért is fontos a 92% elérése, hisz az azt jelenti, hogy a község támogatását nem fogják csökkenteni.

Érsekcsanádi Víziközmű Társulat bankszámlaszáma:

52300026-10014987

Kérjük, hogy a következő befizetést erre a számlára teljesítsék, az átutalási megbízásaikat pedig módosítsák a pénzintézetükben!!!

Felső Róbert                                                              Szabados Róbert

polgármester                                                       Érsekcsanádi VKT elnöke

Hatvan éve történt-Ünnepi megemlékezés 1956-2016.

Az 1956-os forradalom mára igazi történelmi eseménnyé vált. A fiatalabb generációk, már csak a történelemkönyvek lapjain, ismeretterjesztő műsorokban, ritkán nagyszülők elbeszéléséből hallhatnak a hatvan évvel ezelőtt történtekről. 2016. október 23-án abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy id. Bán Béla nyugalmazott református lelki pásztor mesélt személyes élményeiről az ünnep kapcsán.  A MegemlékezésekParkjában összegyűlt ünneplő közönség megilletődve hallgatta az ünnepi beszédet. A megemlékezés koszorúját id. Bán Béla helyezte el az 56-os hősök emlékét őrző kopjafánál.

Verset mondott: Csáki Luca, Baráth Csanád, Schauer András, Kenyeres Anasztázia a Bíber János Állt. Iskola diákjai.

Köszönet Molnárné Agócs Évának, és Kellner Tamásnak a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért és Molnár Jánosnak videó és fényképfelvételek készítéséért.

Kissné Horváth Zsuzsanna

művelődésszervező