Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló - 2016. december

Érsekcsanád Község képviselő-testülete 2016. december 19-én tartotta az éves záró testületi ülését. Az ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, valamint a lejárt és a folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Módosították az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melynek bevételi és kiadási főösszege 337.170.000 Ft. Elfogadták a 2017. évi belső ellenőrzési tervet majd döntöttek arról, hogy a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződést 6 évvel meghosszabbítják. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatához szükséges határozatot elfogadták, ill. ezzel összefüggésben módosították a társulás Társulási Megállapodását. Tájékoztatást kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról, és bővítették a települési támogatásokra fordítható előirányzatot. Döntöttek az óvoda felújítására vonatkozó közbeszerzés kiírásáról, véleményezték az iskolai körzet kialakítását, megismerték az óvodában lévő gyermekek számának várható alakulását és elfogadták az óvodai munkatervet. Határoztak arról, hogy beindítják a Települési Értéktár programot, és megbízták a polgármestert, hogy a januári ülésre készítse el a szükséges előterjeszt. Nyilatkoztak arról, hogy a jövőben nem tervezik az önkormányzatnál rendészeti feladatot ellátó önkormányzati dolgozó alkalmazását, döntöttek a rendezési tervhez kapcsolódó kérdésekről, majd tájékoztatást kaptak a szennyvíz beruházással kapcsolatos ügyekről. Határoztak az óvoda alapító okiratának módosításánál felmerült hiánypótlási felhívás ügyében, megemelték az egyesületek támogatását biztosító civil keretet, módosították a talajterhelési díjról szóló rendeletet, mivel több ingatlan előtt  a vezeték túl magasan van, és annak a süllyesztését a kivitelező csak a jövő évben tudja ütemezni, így ezen ingatlanok tulajdonosait mentesítették a talajterhelési díj megfizetése alól. Döntöttek ingatlan értékesítés, és ingatlan vásárlás ügyében, valamint az egyházaknak 200.000 Ft-os temető fenntartási támogatást ítéltek meg.

Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről.

Sajtónyilatkozat a madárinfluenzáról

Néhány napja Érsekcsanádon kimutatták a madárinfluenza vírust. A kór egy nagyüzemi baromfitelepen jelent meg, a lakossági baromfiudvarokban nem mutatták ki. Elővigyázatossági okokból mind a 3 km-res védőkörzeten és mind a 10 km-es megfigyelési körzeten belül szükséges, hogy a baromfitartók bizonyos óvintézkedéseket tegyenek, mint például a baromfikat zártan kell tartani és el kell kerülni, hogy a vadmadarakkal érintkezzenek. Szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy a járási hivatal állategészségügyi hatóságának munkatársai kézben tartják a helyzetet, akikkel napi kapcsolatban állunk és munkájukhoz az önkormányzat minden segítséget megad. A lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatjuk a tennivalókról, valamint a NÉBIH honlapján is elérhetőek a szükséges információk. Az állategészségügyi hatóság tájékoztatása szerint a vírus településünkön nem terjed, a gócpont felszámolásra került, bízunk benne, hogy kellő odafigyeléssel hamarosan magunk mögött tudhatjuk ezt a problémát.

Érsekcsanád Község Önkormányzata

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal védőkörzet elrendeléséről szóló határozata valamint a védőkörzet területéről készült térkép megtekinthető itt  és itt.

Fontos közlemény - szennyvízdugulás elhárítása

A szennyvízcsatorna rendszer kialakításakor kiépítésre kerültek szennyvíztisztító aknák, amelyek az utcán az adott ingatlanok előtt találhatóak meg.

 

Amennyiben azt tapasztalják, hogy az aknából víz szivárog vagy folyik ki, vagyis dugulás történt, azt azonnal jelezzék a BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.) felé. A hibabejelentés telefonon vagy személyesen tehető meg. A Szolgáltató a hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos szolgálatot működtet.

 

Telefonszám: (06/79/426-991)