Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló - 2017. március-április

A képviselő-testület 2017. március 30-án tartotta rendes ülését. Az ülés elején elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a község I. Környezetvédelmi Programjának értékelését, majd a II. környezetvédelmi programot. Tomó Sándorné kérelmét elfogadták 5 éves időtartamra, elutasították Csurainé Korsós Judit közterület használati díj csökkentése iránti kérelmét, és megbízták a polgármestert, hogy az 51-es sz. főút megerősítésével kapcsolatban keresse meg a beruházó NIF ZRt-t, mivel a beruházás bérleményeket is érint, melyek bérlői  nem kapnak tájékoztatást a beruházás alakulásáról. Foglalkoztak az önkormányzat Energiamegtakarítási Intézkedési Programjával, döntöttek az óvodafelújítási pályázathoz kapcsolódó bútorbeszerzésekre történő ajánlatkérésekről is. Ajánlatot kértek az ipari park fejlesztése pályázat útburkolatfelújítási részének tervezésére, egy BM pályázat útborkolatfelújítási tervezésére, és döntöttek a Művelődési Ház egy részének felújítására vonatkozó pályázat előkészítési és projektmenedzsmenti feladatokra beérkező árajánlatokról.

Tájékoztatást kaptak az adóbevételek és a 2017. évi segélykeret alakulásáról, elfogadták a polgármester beszámolóját társulási működésről, majd a 2017. évi közbeszerzési tervet, ill. a hivatal dolgozóinak 2017. évi bérkorrekciójáról szóló határozatot. Döntöttek a hivatal 2016. évi működéséről szóló jegyzői beszámolóról, a szünidei gyermekétkezésre vonatkozó 2017. évi szerződésről, és módosították a talajterhelési díjról szóló rendeletet, melyben a bevallást és a befizetést egy hónappal kitolták. Meghatározták az óvodai beiratkozás időpontját és elfogadták az óvoda továbbképzési tervét, valamint kezdeményezték a szennyvíz társulás tagönkormányzatokkal történő elszámolásának és részarányok meghatározásának elindítását.

Az ülésen köszöntötték Sárosi Magdolna tankerület igazgatót, akivel egyeztettek a norvég projekt fenntartási időszakának teendőiről.

Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről, ill. egy személyi kérdéssel foglalkoztak.

Április 06-án rendkívüli ülést tartott. Az ülésen döntöttek arról, hogy a Belügyminisztérium útfelújításos pályázat tervdokumentációjának elkészítésére benyújtott árajánlatokról, a diétás gyermekétkezésre vonatkozó szerződésről és a térítési díj rendelet kiegészítéséről. Április 12-én szintén rendkívüli ülésen foglalkoztak az ipari park fejlesztési pályázat útburkolattal kapcsolatos munkálatok tervezésére beérkezett ajánlatokkal, döntést hoztak arról, hogy a Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázatokon mit szeretnének beépíteni és zárt ülésen elbíráltak egy termőföld adásvétel ügyében érkezett kifogást.

Közterületen történő árusítás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett, miszerint a községben árusítást végző gépjárművek a tiltott időszakban is használják a hangosításukat.

Fokozottan érvényes ez a 13.00 – 15.00 órák közötti időszakra, melyben a kisgyermekek és nyugdíjasok pihenése érdekében TILOS hangosítást, figyelemfelkeltő zenélést használni az árusítást végző gépjárműveken.

Az érintetteket a bejelentéseket követően tájékoztatjuk a szabályszegésről, sajnos többen is vannak, akik szinte kéthetente akkor is használják a hangosítást, ha az tilos.

Sőt, még ők támadnak, hogy mi az, hogy Érsekcsanádon az óvodában lefekszenek a gyerekek ebéd után, mert máshol nem zavarja őket a zene az alvásban.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy amennyiben ezek az árusok a szabályokat nem hajlandóak betartani, akkor a tevékenységük folytatására minden engedélyt megvonok, a közterületen történő árusítást a jövőben részükre nem engedélyezem.

Felső Róbert

polgármester

Felhívás emlőszűrésre

A SZŰRÉS ÉLETET MENTHET, HA HÍVJÁK, MENJEN EL!

Felhívjuk Érsekcsanád női lakosainak figyelmét a mammográfiai szűrésre!

Aki már kapott behívólevelet emlőszűrésre, de nem tudott elmenni, az kérjen új időpontot és éljen a lehetőséggel! Aki a közeljövőben fogja megkapni a behívást, az próbáljon meg a megadott időpontban megjelenni a szűrővizsgálaton. Ha ez nem lehetséges, akkor kérhet másik időpontot, de a vizsgálatot ne mulassza el!

Ennyit tegyünk meg egészségünk megőrzése érdekében!

védőnők

Borverseny összefoglaló 2017.

A 2015-ös évjárat 28 mintájához képest a 2016-os év terméséből 42 minta gyűlt össze a bírálat napjára. Ez minden várakozást felülmúlt, tekintettel a tavalyi évjárat nehézségeire. Meg kell említeni azt is, hogy immár „nemzetközi” lett a csanádi borverseny, ugyanis érkeztek minták más településekről is, ami növeli a verseny rangját.

A fehér borok 30 %-a aranyérmet érdemelt, melyek zöme illatos fajtákból készült, ami a szakmán belül komoly kihívást jelent, ezért elismerés illeti a termelőket. A többi mintánál is csak kisebb hibákat észleltünk, ezek többnyire kénezési problémák voltak.

Rozé borból 5 minta érkezett, ebből 1 arany, 1 ezüst és 3 bronz született. 2016-ban nagyon nehéz volt kiemelkedő rozét készíteni, így ez egy tisztes eredmény.

Sillerborból 2 minta érkezett, amelyekhez külön gratulálok a termelőknek, mivel nagyon szép borokat tettek le ebben a szakma részéről is sokszor félreértelmezett bortípusban.  Mindkettő aranyérem.

Vörösborból 12 nevezés érkezett a versenyre, amelyek az évjáratnak megfelelően kicsit vékonyabbak voltak a megszokottnál. Ennek ellenére 3 bor mégis kiemelkedett a mezőnyből tartalmasságával és gyümölcsösségével.

A nem könnyű évjárat ellenére minden boron látszott az odafigyelés és a borászat iránti elkötelezett munka, amihez az idei évre is jó egészséget és időjárást kívánok!

Bán Ferenc

Bővebben: Borverseny összefoglaló 2017.