Get Adobe Flash player

Faültetés közterületen

Az elmúlt időszakban többen is érdeklődtek, hogy milyen fát lehet ültetni a közterületre.

Mindenképp dicséretes, hogy a lakosság érdeklődik a vonatkozó szabályozás iránt, ugyanis közterületre nem lehet akármilyen fát kiültetni.

Figyelni kell arra, hogy:

- a fa ne legyen veszélyes, ha megnő (a nyári viharok leginkább a diófákat és a nyír, nyár, valamint a különböző fenyőféléket döntötték ki),

- ne nőjék be a közműveket (nem csak a levegőben, hanem a gyökerükkel sem, mivel a nyáron is volt közműszakadás, amit a kidőlt nagy fa gyökerei idéztek elő),

- ne kelljen olyan növényvédőszerrel kezelni őket, amelyek a közterületen gyalogló és a növényekhez érő személyre mérgező hatással lehetnek (a közterületen lévő szilvafáról bárki leszedheti a gyümölcsöt, és egy mérgezés esetén a permetet kijuttatónak nagyon komoly felelőssége van).

Jelenleg a Helyi Építési Szabályzat melléklete sorolja fel a közterületre ajánlott fafajtákat, melyek a következőek:

Acer platanoides – korai juhar

Fraxinus angustifolia ’Raywood’ - kőris

Acer pseudoplatanus – hegyi juhar

Sophora japonica - japánakác

Gleditsia triacanthos – lepényfa

Koelreuteria paniclata - csörgıfa

Catalpa bignonioides – szivarfa

Prunus cerasifera - cseresznyeszilva

Pyrus calleryana – díszkörte

Rhus typhina – torzsás ecetfa

Morus alba Fegyvernekiana –gömbeperfa

Fontos tudni, hogy a kiültetés előtt a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjével konzultálni szükséges.

Felső Róbert

polgármester

Ebösszeírás 2017.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az előző ebösszeírás 2014. novemberében volt, a következőre 2017. novemberében kerül sor. Az ebnyilvántartásunkban jelenleg 409 eb szerepel. Adatlapot csak azon ebtulajdonosoknak küldünk, akik szerepelnek a nyilvántartásban.

Aki nem kapott nyomtatványt, és ebet tart, az jelezze a hivatalban. A nyomtatvány letölthető itt.

Aki szerepel a nyilvántartásban, és nem küldi vissza az adatlapot, azt a hivatalunk megkeresi az adatszolgáltatás elmaradásának tisztázása céljából (pl. az eb már nem él, csak nem jelentette be).

Az adatlapot személyesen polgármesteri hivatal műszaki irodájában, illetve postai úton (6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 77.) vagy emailben ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lehet visszaküldeni, határideje november 30.

Aki nem tart ebet és az ebnyilvántartásban sem szerepel, annak nincs teendője.

Felhívom a figyelmet, hogy az eb tulajdonosa, tartója köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat számára megadni.Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000. Ft.

Továbbá szeretném felhívni az ebtartók figyelmét arra, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a lakossági bejelentések a közterületre (akarva-akaratlanul) kiengedett ebek miatt. Az ezzel kapcsolatos bejelentéseket továbbítanunk kell a járási hivatalhoz, ahol kivizsgálják ezen eseteket és felelősségre vonják az ebtartót. Kérjük figyeljenek a kapuk ki és becsukása során, valamint arra is, hogy a járdán közlekedőket ne zavarják a kerítés mellett az ebek.

Együttműködését köszönjük!

                                                                                                                   Juhász Péter 

                                                                                                                                                                                                               jegyző

Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások alakulása

Többen is érdeklődnek a szennyvíz beruházáshoz befizetett érdekeltségi hozzájárulások visszafizetésének időpontjáról.

A Fundamenta Lakáskassza Zrt-től az alábbi tájékoztatást kapta a társulat ügyintézője:

„Szeptember hónapban végrehajtjuk a szerződéseken a kért módosításokat (átzárolás, szerződéses összeg és módozat módosítása), ezt követően, október hónapban kerül majd kiküldésre Önöknek az A3-as méretű tulajdonjog-igazolási lista, illetve az ügyfelek részére a kiutalási értesítő levél, amelyben szerepel az értesítés a szerződéses összegről, illetve amelynek mellékleteinek kitöltésével és visszaküldésével a zárolt összeg feletti maradványösszegről rendelkezhetnek az ügyfelek. 

Október hónapban indul a szerződések 3 hónapos kiutalási időszaka, ebben az időszakban várjuk majd vissza Önöktől a kitöltött tulajdonjog-igazolási listát. A szerződések kiutalással megszűnnek 2017.12.31-ével, a kifizetések pedig 2018.01.15-ig teljesülnek a módosítással érintett szerződésekről.”

Az értesítés nyomán kértem, hogy a cég mindent tegyen meg egy korábbi, lehetőleg még decemberi kiutalás érdekében, kérdés, hogy ezt hogyan bírálják majd el.

Amint a fenti hivatkozott kiutalás értesítőket a pénzintézet megküldi, várhatóan október hónapban tartunk egy olyan fórumot, melyre szakembereket hívunk, hogy az értesítővel kapcsolatos kérdéseket mindenki tisztázhassa a Fundamentával.

Felső Róbert

polgármester

 

Önkormányzati napló - 2017. augusztus-szeptember

Érsekcsanád Község képviselő-testülete 2017. augusztus 28-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről, majd döntöttek egy települési támogatási kérelemről.

Nyilvános ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Módosították a 2017. évi költségvetést, melynek bevételi és kiadási főösszege 350.432.000 Ft. Módosították az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló jelentést, majd a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát 20%-ban határozták meg.  Tájékoztatást kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról, döntöttek a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról, elővásárlási jog bejegyzéséről, a Művelődési Ház internet szolgáltatói kérelméről, a lovas pihenő épület újjáépítésével megbízták annak korábbi építőjét, és a Művelődési Házban keletkezett káreseményekre benyújtott pályázathoz kiválasztották a tervezőt.

A képviselő-testület szeptember 04-én rendkívüli ülésen döntött a Művelődési Ház, ill. a lakossági palamegsemmisítésre vonatkozó vis maior pályázatok benyújtásáról, ill. azok végleges költségvetéséről az igazságügyi szakértő véleménye alapján.

A képviselő-testület szeptember 18-án rendkívüli ülésen döntött az iskola épületének részleges felújításához (sportudvar, fedett kerékpártároló, mosdófelújítás) szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, majd a II. háziorvosi körzethez kapcsolódó orvosi kérelemről, és a Művelődési Házba  10 db sörgarnitúra beszerzéséről.

Vihar utáni helyreállítás

A júliusi vihar után a házaknál rengeteg zöldhulladék keletkezett. Ezek megsemmisítése az ingatlantulajdonosok feladata lenne, azonban az önkormányzat felvállalta ennek központi rendezését. Sajnos az első két szállítmány darálékot visszaküldték az erőműből, mivel túl nedves volt, így célszerű volt megvárni az ágak, levelek száradását. Szeptember elején az önkormányzat megrendelte a munka minél előbbi megkezdését (amiért az önkormányzatnak a költségek egy része kiszámlázásra kerül), ez jelenleg folyamatban van. Természetesen egy utca sem fog kimaradni, azonban vannak olyan utcák, ahol nagyobb a forgalom, így ezekkel kellett kezdeni, de a Szüreti Felvonulás útvonala is kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy többen is már csak azután rakják ki az ágakat az utcára, amikor a daráló már elment onnan.

A lakóházakban keletkezett építési törmeléket a lakosság ingyenesen szállíthatja át a sükösdi hulladékudvarba az előírt mennyiségig.

Látva, hogy milyen sok házban keletkezett építési törmelék, az önkormányzat vállalta ennek is a központi rendezését, és konténereket rendeltünk, melyek a Művelődési Házban lettek kihelyezve. A félreértések elkerülése miatt, az önkormányzatnak ez nem ingyen jár, hanem fizetnie kell érte. A beszállítás, begyűjtés itt is folyamatos, azonban sajnos van olyan személy, aki azután teszi ki az építési törmelékét (ami nem is biztos, hogy a viharban keletkezett), miután befejeztünk egy utcát. Ez természetesen azt jelenti, hogy újra be kell járni a falut, ami idő, üzemanyag és munkabér költség.

Arra kérem a lakosságot, hogy ha már az önkormányzat segít a bajba jutottaknak, és komoly kiadást vállal azzal, hogy megoldja azt, amit egyébként az ingatlantulajdonosoknak kellene, akkor legalább ne azután rakják ki a zöldhulladékot, építési törmeléket, miután befejezték a munkát az utcában.

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy a szeptember 30. után kihelyezett építési törmeléket, zöldhulladékot az önkormányzat már nem tudja elszállítani, mivel az utolsó konténer elszállítása ekkor történik meg. (Természetesen a sükösdi hulladékudvarba ingyenesen szállíthatnak.)

Sokan sajnos elfelejtik azt is, hogy ingyenes lomtalanítás megrendelésére is lehetőségük van. Nem a céget hívják és kérik a lomtalanítást, hanem az árok melletti faágakra dobálnak ki ágyat, hűtőt, televíziót, szőnyeget, stb. Ezzel sajnos nem tudunk mit tenni, hisz ezeket a dolgokat az ingatlanokból az ingyenes lomtalanítás során tudják elvinni, amelynek a megrendelését  az ingatlan tulajdonosának kell megtennie.

Együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Felső Róbert

polgármester