Get Adobe Flash player

Képviselő testületi ülés 2017.11.27.

Képviselő-testületi ülés

 

2017. november 27-én 18.30 órakor

 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Megtekinthető képviselő testületi anyag.

 

N a p i r e n d

Zárt ülés: 

1.  Beszámoló a polgármester átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseiről

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2.  Beszámoló a jegyző átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseiről

            Előadó: Juhász Péter jegyző

3. Elővásárlási ügyben érkezett jogorvoslati kérelem

         Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat iránti kérelmek

          Előadó: Felső Róbert polgármester 

5. E g y e b e k .

 

Nyilvános ülés:

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről

   B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

3. Folyószámlahitel

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

            Előadó: Juhász Péter jegyző

5. A 2017. évi segélykeret alakulása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

6. Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos döntések

            Előadó: Felső Róbert polgármester

7. Erdőgazdálkodó kérelme

           Előadó: Felső Róbert polgármester

8.  E g y e b e k.

 

Érsekcsanád, 2017. 11. 22.

                                                                                     Felső Róbert

                                                                                      polgármester

Share