Get Adobe Flash player

Képviselő testületi ülés 2014.03.31.

M   E   G   H   Í   V   Ó

 

Értesítem, hogy a Képviselő-testület következő ülését

 

2014. március 31-én (hétfő) 17.15 órakor

 

tartja a községháza dísztermében, amelyre ezúton meghívom.

Testületi ülés megtekinthető anyaga.

N a p i r e n d

Zárt ülés: 

 

1.  Beszámoló a polgármester átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseiről

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2.  Beszámoló a jegyző átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseiről

            Előadó: Juhász Péter jegyző

3.  E g y e b e k .

 

Nyilvános ülés:

 

1.   a) Beszámoló az utóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

      b) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

2. ATérségi családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény alapító okiratának módosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

3. Beszámoló a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről

            Előadó: Felső Róbert polgármester

4. Beszámoló a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről

            Előadó: Felső Róbert polgármester

5. Óvoda középtávú továbbképzési programja

            Előadó: György Erika mb. intézményvezető

6. Bizottsági céltartalék biztosítása

           Előadó: Felső Róbert polgármester

7. Nyári gyermekétkeztetés pályázata

            Előadó: Felső Róbert polgármester

8. Vagyonátvételi megállapodás jóváhagyása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

9. Tárgyi eszközök nyilvántartó program beszerzése

            Előadó: Juhász Péter jegyző

10.   E g y e b e k.

 

 

Érsekcsanád, 2014. 03. 27.

                                                                                     Felső Róbert

                                                                                      polgármester

Share