Get Adobe Flash player

Képviselő testületi ülés 2018.03.23.

Képviselő-testületi ülés

 

2018. március 23-án (péntek) 18.45 órakor

 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Megtekinthető képvislő-testületi anyag.

 

N a p i r e n d

 

Zárt ülés: 

 

1.  Beszámoló a polgármester átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseiről

            Előadó: Felső Róbert polgármester

2.  Beszámoló a jegyző átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseiről

            Előadó: Juhász Péter jegyző

3. E g y e b e k .

 

Nyilvános ülés:

 

1/A. Beszámoló a legutóbbi rendes ülés óta eltelt eseményekről

   B. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

            Előadó: Felső Róbert polgármester 

2. SZMSZ módosítása

            Előadó: Felső Róbert polgármester

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal előző évi munkájáról

            Előadó: dr. Juhász Péter jegyző 

4.  Beszámoló ebösszeírás végrehajtásáról

            Előadó: dr. Juhász Péter jegyző 

5. Óvodai beiratkozás időpontja

          Előadó: György Erika intézményvezető

6. Útépítési érdekeltségi hozzájárulás meghatározása és együttműködési megállapodás jóváhagyása

          Előadó: Felső Róbert polgármester

7. Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó kezdeményezés

          Előadó: Felső Róbert polgármester

8. Bajnok Lászlóné településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció iránti kérelme

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

9. Kiss Áron településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció iránti kérelme

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

10. Perity Zsolt településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció iránti kérelme

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

11. Serdült Gyula településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció iránti kérelme

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

12. Sugó-Reklám Kft településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció iránti kérelme

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

13. Lakossági járda, kapubejáró építéséhez támogatási kérelem

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

14. Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

15. Bajai Tankerületi Központ hozzájárulási kérelme

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

16. Veszélyes fák kivágására vonatkozó kérelmek

         Előadó: Felső Róbert polgármester 

17. E g y e b e k.

 

Érsekcsanád, 2018. 03. 19.

                                                                                     Felső Róbert

                                                                                      polgármester

Share