Get Adobe Flash player

Viziközmű Társulat IB jegyzőkönyv 2009.11.25

Jegyzőkönyv

Készült:Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsága 2009. november 25. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel a Művelődési Házban megtartott ülésén.

Jelen vannak:Intézőbizottság részéről:

Rigó József elnök

Bachmann János tag

Dr. Maruzsa Vencel tag

Nagyné Vörös Ilona tag

Lógó András polgármester

Felső István tag

Ellenőrző bizottság részéről tanácskozási joggal:

Varsányi József

Nagy Árpád Miklós EB elnök

Egyéb résztvevők:

Felső Róbert polgármester

Juhász Péter jegyző

Marusa Mihály társulati tag

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

Tamaskó Antalné gazdálkodási főmunkatárs(Polgármesteri Hivatal)

Bujdosó Adrienn jegyzőkönyvvezető

Rigó József elnök úr:Köszönti az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy az Intézőbizottság 6 fővel határozatképes.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai ülésen a fő feladat a 2009. november 30-i küldöttgyűlés előkészítése.

Napirend:

  1. Tájékoztatás KEOP pályázaton elnyert második pályázati forduló előtt álló tervezett bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása. A beruházás pénzügyi tervéről Németh Tibor az Ecoeline Kft. részéről ad tájékoztatást.
  2. A november 30-i küldöttgyűlés előkészítése.
  3. Egyebek

Az Intézőbizottság (IB) elfogadta a napirendek tárgyalását.

Lógó András polgármesterNapirend előtt szót kérek. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy hogyan jutott el a falu a második pályázati fordulóhoz.

2001-ben pályáztunk először, 2001 januárjában megalapítottuk a Sükösd- Csanád Víziközmű Társulatot. Az önerő előteremtéséhez volt szükség a Víziközmű Társulat megalakítására. Azért álltunk össze Bajával a közös agglomerációs szennyvíz megvalósításra, mert 5 alkalommal pályáztunk, utoljára 2005-ben az érsekcsanádi önkormányzattal közösen és nem sikerült nyernünk. Egyszer nyertük meg a bekötési költség 20%-át, de mivel több pénzt nem nyertünk hozzá erről is le kellett mondanunk. 2006-ban nem lehetett pályázni, 2007-ben indult az Európai Uniós pályázati lehetőség. Úgy tűnt, hogy akkor van nagyobb esélyünk, ha olyan volumenű társasághoz csatlakozunk, mint Baja városa. Elsődlegesen a nagyobb lélekszámú társulásokat támogatták, így Vaskút, Érsekcsanád és Sükösd társult Bajához. Ehhez el kellett azt érni, hogy az agglomerációs átsorolásunk megtörténjen, ez egy éves folyamat volt. Korábban Érsekcsanád volt az agglomeráció központja és Sükösd oda tartozott. Lehetőség nyílott, hogy 2007. év végén benyújtsuk a pályázatunkat, a visszajelzés, hogy nyertünk, 2008. nyarán érkezett. 2008. december 2-án kötötték meg a finanszírozási szerződést Baja városával, mivel ő a gesztor.

Olyan személyt vagy céget szerettünk volna keresni, amelyik már végzett csatornázással kapcsolatos pénzügyi tanácsadást és aki ismeri az Uniós pályázatok folyamatát. Így találtunk rá az Ecoeline Kft-re, amelynek tulajdonosa is és ügyvezetője is Németh Tibor.

A tanácsadók, akik a takarékpénztári szerződést akarták megkötni általában csak addig ismerték a folyamatot, hogy hogyan kell lakástakarék-pénztári szerződést megkötni.

Az Uniónál az is lényeges, hogy a megvalósítást követően 5 évig ennek működni kell ugyanolyan társulási formában, mint ahogy megvalósult. Nálunk valószínűleg 8 évig kell majd patronálni az egész folyamatot a lakosság teherbíró képessége miatt. Szét kellett húznunk az önerő megteremtésének idejét, hogy a havi befizetendő lakástakarék- pénztári díj ne legyen túl magas. Emiatt hosszabb időre kellett a lakástakarék pénztári futamidőt választani. Így jutottunk el az Ecoeline Kft-hez és Német Tibor úrhoz. Meghallgatták őt az érintett önkormányzati a képviselő – testületek és végül őt választottuk. Szeretnénk nyomon követni a pénzügyi folyamatokat is.

1.Napirend

Tájékoztatás KEOP pályázaton elnyert második pályázati forduló előtt álló tervezett bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása. A beruházás pénzügyi tervéről Németh Tibor az Ecoeline Kft. részéről ad tájékoztatást.

Rigó Józsefmegköszöni a tájékoztatást Lógó András polgármesternek és megadja a szót Németh Tibornak.

Németh Tibormegköszöni a bemutatást és válaszol az elmúlt Intézőbizottsági ülésen elhangzott és hozzá eljuttatott kérdésekre.

Első kérdés: Milyen árfolyamszinten számoltuk ki a projekt bekerülését?

Két árfolyamról kell beszélni, egyszer Bubor szinten, egyszer meg az Euribor szinten. Bubor szinten most úgy alakul, hogy 6%, plusz 250 bázisponttal számoltam, most 7% az alapkamat, de ez fél év múlva várhatóan 6% körül áll be és olyan 250 bázisponton. Az induló része 4,5%-ra lemegy; 96 hónapos futamidő. A 250 bázispontot az megtartja.

Az Euribor része most 0,74% és ott is 250 bázispontos.

Második kérdés: Hogyan oszlik meg a költség a három település között és hogyan lehet biztosítani az egyforma érdekeltségi hozzájárulást?

Nem fizeti meg valamely település a másik többletkiadását?

Született egy költségfelosztás, a lakosság aránya a települések között úgy néz ki, hogy Sükösd 24%, Érsekcsanád 17%, Vaskút 21% és Baja 36%. Ezzel szemben a beruházás arány Sükösdnél 30%, Érsekcsanádnál 20%, Vaskútnál 24% és Bajánál 25%. Tehát Baján kevesebb a beruházás az egy főre, arányosan, ahogy a többi településnél. Bajának csak egy kis része van csatornázva. A beruházás arányosan Sükösd 29%, Érsekcsanád 20% és Vaskút 27%. Így az egy bekötésre jutó beruházási költség 230-260 ezer forint/bekötés között oszlik meg.

Bajának kevesebb lesz a beruházási része, gondolom csak a KEOP pályázat szempontjából nem támogatható tartalommal lehetett volna kivitelezni a csatornaszakaszt. A százalékos arányok változnak, de a három település önereje nem változik.

Lógó András:A tervezők megnézték minden településen ingatlanszinten, hogy az adott ingatlan az Európai Uniós előírásoknak megfelel –e. Van olyan szabály, hogy csak olyan ingatlan támogatható uniós pénzzel, ahol áll a ház, van lakhatási engedély. Ahol csak egy építési telek van, az unió nem adja mellé az állami támogatást. A gerincvezeték elmegy az üres telkek előtt, amelyek még nincsenek beépítve, de ezek később rá tudnak kötni. Baján olyan részeket gondoltak csatornázni, amelyek még nincsenek beépítve, csak ezután lesznek. Bajának ezeknél a részeknél az állami részt is hozzá kellett volna tenni a beruházáshoz, de ezt nem vállalják. Így négyen csak 5,8 milliárd Ft-ra fogunk pályázni a II. fordulóban.

Rigó József:Mennyire naprakész ez a terv? Néztem Sükösd település rajzát és láttam olyat, aki kimaradt, de azóta már lakóépület van a telken és nem támogatottként van jelölve.

Lógó András: Nem egy vagy két telek a probléma, hanem egy utca. Olyan helyen ahol a  gerincvezeték elmegy ott már költségeket nem befolyásolja az, hogy később majd ráköt. Most nem köthet rá az az ingatlan, amelyik azoknak a kritériumoknak nem felel meg, amit az Unió előírt.

Rigó József:Konkrétan a szerződéskötésre gondoltam. Mennek ki szerződést kötni, akkor az illetővel köthetnek vagy nem?

Lógó András: Azokkal nem köthetnek szerződést.

Rigó József: Akkor sem, ha már benne lakik a házban?

Bánné dr. Raffai Gyöngyi: A korrekció most zajlik. Pontosítunk, a hivatalban átnézzük a teljes névsort, lakos, tulajdonos szintig. Használatbavételi engedéllyel rendelkeznie kell az ingatlannak és vízfogyasztásnak is.

Rigó József:A szerződéskötők tudni fogják a helyrajzi számokat is? Mert a lakos nem biztos, hogy tudni fogja.

Németh Tibor:A tervező a helyrajzi szám szerint kigyűjtötte az összes érintettet, mert itt inkább az utca házszám volt a probléma.

Ha elmegy a fővezeték és most nem tud kötni lakástakarék pénztári szerződést tegyük fel az itteni adminisztrációs hiba okán, akkor később, amikor a csatorna kiépül rá tud csatlakozni az szinte biztos, hogy ugyanebből a pénzből. Ha elmegy az Ő portája előtt a gerincvezeték, akkor csak a bekötést kell finanszírozni. Úgy lett az egész projekt megbeszélve, hogy amikor építés zajlik, akkor is kiáll egy csonk az útból majdnem a telekig. Ha a telekfejlesztés megtörténik és a közműfejlesztés a későbbiekben az önkormányzat feladata lesz, akkor ne kelljen az utat felbontani, hanem tudjuk, hogy ott van előtte a csonk. Csak le kell ásni és onnantól be lehet vezetni. Ennek a költsége még nagyon sokáig bele fog férni ebbe a fejlesztési hozzájárulásba. Az átadásig korrigálhatók ezek a hibák.

Rigó József:Lesznek kényszer belépők, mert nem lesz 100%-os a támogatottság. Ezek a belépők is megkapják telken belül a csonkot vagy nem?

Németh Tibor: A kényszerbelépő egy jogi státusz. Mindenben úgy viselkedik, mint minden társulati tag, aki vállalta a közműfejlesztési beruházást megfizetni. Ahogy a belépési szándéknyilatkozat eléri a többséget, abban a pillanatban aki ezt nem tette, az is taggá válik.

Dr. Maruzsa Vencel: Lesz olyan, aki azt mondja, hogy nem kéri a csonkot és nem is fizet és nem is engedi, hogy bevigyék? Ez nem birtokháborítás?

Németh Tibor: Akkor Ő marad így. De amikor kiépítésre került a csatorna és lehetősége nyílik a rákötésre, akkor neki a vízfogyasztás alapján kiszámlázzák nemcsak a csatorna díjat, hanem a büntetés részét is.

Lógó András:Az illetőn adók módjára be lehet hajtani a beruházási költséget, a házra rá lehet terhelni.

Felső Róbert:Nálunk azt kérdezték, hogy ugye nem úgy lesz, mint a Démász, Dégáz? Hogy megvan a csatorna és később ha jönnek az utcába, akkor csak rákötnek és nem kell kifizetni semmit azért, hogy a csatorna kiépült.

Németh Tibor: Ha vesznek egy telket és a csatorna ki van építve, akkor a díj beépül a vételárba.

A következő kérdés az volt, „Hogy lett kiválasztva a lakástakarék pénztár, vagyis a Fundamenta?”

Az OTP LTP-nél az egész országban csak egy kapcsolattartó van, akivel csak e-mailen keresztül lehet kapcsolatba lépni, egy kimutatást megkapni tőlük az 3 hónap.

A Fundamenta megtartotta a hálózatát és rugalmasak.

Az utolsó kérdés az volt, hogy ha a kivitelező árajánlata jóval magasabb, mint amivel számoltak, akkor a befizetések hogyan lesznek kezelve?

A beruházási összegek teljesen nyilvánosak a kivitelezők számára, mindenki hozzáfér. Mindenki tudja, hogy mennyi az elnyert összeg, ez fölé nem is mehetnek.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi: A kivitelező versenyeztetése szakaszába jutva, akkor nem a legkedvezőbb ár fogja a legnagyobb súlyszámot elvinni, hanem valami más körülmény? Minőség vagy határidő, mihez szokták kötni?

Németh Tibor:Úgy vállal a közbeszerző legkisebb kockázatot, ha kiír egy árversenyt. Kiír egy olyat, hogy 100%-osan csak az ár a bírálati szempont alapja. Előkészítési munkáknál ez nagyon gyakori, építési munkáknál ritka. A közbeszerzés az Önkormányzat akaratát kell, hogy tükrözze. A közbeszerzőnek kötelessége kiírni azokat a szempontokat, amit az adott Önkormányzat kér tőle.

Varsányi József: A kivitelezési szerződés végösszegével mozog a beruházás forrás összege. Azt nem tudom megítélni, hogy ebben az esetben a feltárható és a későbbiekben jelentkező többletmunkák, azok a mai tervezési szinten egy ilyen műszaki összetételnél milyen százalékban tehetők meg.

Németh Tibor:Általában 90%-ban a kiviteli terv elkészítését a kivitelezőre ruházta át a közbeszerző. Gyakorlatilag a tendert megnyerő feladata volt a kiviteli terv elkészítése. Az engedélyezési terv és a kiviteli terv között nagy különbség van. A KEOP-nál a csatorna hálózatot kiviteli terv szerint kell kiírni, ezen nem lehet változtatni. Ha épül tisztító az pedig engedély szerint van kiírva. Azért tettek különbséget, mert a közbeszerzés szellemiségével nem fér egybe, hogy a szennyvíztisztítót is a kiviteli terv szerint kelljen kiírni, mert akkor a technológiában is megkötik a pályázatnak a kezét. Ez sárga könyves, mert amikor egy tervező megtervez egy szennyvíztisztítót nem szerepel benne, hogy milyen típus meg, egy-két jellemző paramétert nem szabad beleírni ebbe a kiírásba. Egy gyakorlott szem az látja, hogy a tervező milyen technológiát szeretne. Rendelkezett a KEOP arra, hogy tartalékkeretet (max. 8%-ban) lehessen a projektekbe pályázati szinten beletenni. Nem haladtunk még annyira ezekkel a projektekkel, hogy láthassuk, hogy ezeknek a tartalékkereteknek az igénybevehetősége, hogy alakul.

Varsányi József:Ha nincs árverseny ebben az esetben a források mozgásában a saját erő követi tulajdonképpen a végösszeget. Milyen eltérés lehet a most megítélt 1950,- Ft-ban? Kisebb bekerülési összeg -kisebb önrész.

Németh Tibor:Számszaki oldalt nézve származtatható a lakossági önrész megállapítása. Ebben a tekintetben igaza van, az árverseny azt fogja eredményezni, hogy kevesebb önrész kell és ha az politikailag is tartható volna akkor ezt lehetne csökkenteni a lakosság felé. Ez csak akkor igaz, ha csak külső forrásból valósul meg. A projektek önrész megteremtési képességét nézve, hogy miből lehet az önrészt előteremteni az első a lakosság. A másik kettő a projektből táplálkozik. Az egyik az üzemeltetési diszkont tőke teremtés, ami azt jelenti, hogy ha önkormányzatok megépítenek ennyi pénzért egy naturáliát, amit üzemeltetni kell, akkor arra problémára érdemes az önkormányzatnak ránézni a fenntartás miatt. Az önrésznél nem a külső vállalkozónak az előfinanszírozását használjuk föl, hanem az önkormányzati vagy Víziközmű Társulati hitelezési potenciált. Tehát a második önrész megteremtő a projektből táplálkozik, annak főleg az utóéletéből, ez az üzemeltetés.

Varsányi József: Én a beruházás átadásáig esedékes önrészről beszélek.

Németh Tibor: Ha az Önkormányzat úgy dönt, egy eljárás kapcsán ki lehet választani a majdani üzemeltetőt.

A harmadik része abból táplálkozik, ameddig a projekt tart, amíg a projekt építési költségei mozognak.

Tehát a lakossági pilléren kívül az üzemeltetésből és az egyéb államháztartáson kívüli alapítványi forrásból is tudunk visszaszármaztatni önrészt.

A három település projektjénél a lakossági önrészen kívül 2-2,1 % az óvadék mértéke, ezzel lehet kompenzálni a települések közötti esetleges súlyeltolódást. Magas a támogatás intenzitás, most 85%.

A KEOP pályázat úgy épül föl, hogy van egy Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, ezt már megtették az önkormányzatok 1,5 vagy 2 évvel ezelőtt. Az előzetes egy koncepciót tartalmaz, ez a koncepció be lett nyújtva a Fejlesztési Igazgatóságnak (továbbiakban FI), azt mondták rá, hogy támogatható, így nyertek 180 millió Ft előkészítési költséget, ami a tervkészítés és PR költsége. Az egészből úgy lesz kivitelezési pályázat és megnyerhető költség, hogy az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt tovább kell fejleszteni, ebből lesz a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban RMT). Ennek a keretében van a számítás, vagyis a költség - haszon elemzés. Azt mutatja be, hogy az üzemeltetés 30 éves vizsgálati időtartama alapján, hogy alakul az egész műnek az utóélete (díjak, értékcsökkenés). Amikor ez az elemzés elkészül bele kell tenni az RMT-be. Ezt be kell adni november 30-ig. Átnézi az FI kiadja egy külső cégnek, akik adnak hozzá bírálatot. Visszaküldik észrevételekkel, arra 7 napon belül válaszolni kell Ha az FI is jónak tartja a válaszokat, akkor 30 nap van arra, hogy az RMT-be bedolgozzák az elfogadott válaszokat és akkor kell beadni az úgynevezett köztes RMT-t. Ezt a köztes RMT-t fogja átnézni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban NFÜ), de nem rögtön, hanem megvárja amíg az RMT-hez hozzáadják még a terveket, engedélyeket. Ebből lesz a második forduló, ez megy az NFÜ elé.

Az önerőt a második forduló beadásakor hitelt érdemlően kell bizonyítani. Úgy fogalmaz a kiírás, hogy kötelező érvényű ajánlatot kell valamelyik pénzintézettől tenni.

Varsányi József:Nem fog nekünk kedvezni a jövő évi július – augusztus hónap, mert jönnek a parlamenti választások. Ez nekünk 3-4 hónap veszteség.

Dr. Maruzsa Vencel: Január – februárban el kell kezdeni a tervek szerint beszedni a pénzt a lakosságtól. Ez nem lesz egyszerű dolog, mert utána hosszú ideig nem történik semmi. Az a kapott 180 millió Ft az garancia? Valamennyire ez már jelentheti azt, hogy bizakodhatunk? Ha itt 8 – 10 hónapig szedjük a pénzt a lakosságtól és közben kiderül, hogy nem nyerünk, akkor mi lesz? Itt már 2000 óta felpörögtek az események, a lakosság aláírt, megalakult a társaság. Most meg már pénzt is szedünk.

Németh Tibor:A tapasztalat az, hogy aki nyert előkészítést, akkor a második forduló biztos. Ez igaz addig, amíg a határidőket betartjuk.

Rigó József:Abban az esetben mi van a lakosság által befizetett pénzzel, ha nem nyerünk?

Németh Tibor:Ha ilyen van, ez a lakástakarék pénztári fizetés egy előtakarékosság. Olyan előtakarékosság, amit a lakos elkölthet. Föl van sorolva az LTP törvényben, hogy mire költheti. Jelen esetben az ingatlannal kapcsolatos felújításra például. A legrosszabb eset az, hogy 4 évig muszáj neki várni, akkor fel tudja venni, 8 év után pedig megkapja az állami támogatást és a kamatokat is. A lakosságnak anyagi értelemben vesztesége nincs. Megkapja az állami támogatást és a kamatokat.

Dr. Maruzsa Vencel:Ha esetleg kiderül, hogy nem nyerünk, akkor megszűnik a befizetés?

Németh Tibor:Egyéni döntés, mindenki eldönti, hogy hagyja elveszni, vagy 4 évig fizeti és felveszi a támogatást.

Itt az a probléma, hogy ha egy évig nem látnak semmit. Erre pedig van PR költség. Ki kell használni a Baja Marketing Kft. lehetőségeit, ők azok akik ezt megnyerték.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi:A PR részéről csak annyit, hogy az Uniós pályázatokat csomagban kapja az ország, ezekben kötelezően beépített marketing kiadások vannak. Tábla, szórólap, cd, honlap működtetés…

Lógó András:El kellett indulni az úton, benne van a kockázat, de én úgy gondolom, hogy 90% esélyünk van.

Rigó József:Ha nincs több kérdés, akkor én megköszönöm Németh Tibornak a tájékoztatót.

2.Napirend:

A november 30-i küldöttgyűlés előkészítése.

Rigó József:A küldöttgyűlés első napirendi pontja a Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat alapszabályának módosítása a küldöttek létszámának és az általuk képviselt érdekeltségi egységek számának meghatározásával.

Bánné dr. Raffai Gyöngyiismerteti a megjelenteknek az alapszabály módosítását.

Dr. Maruzsa Vencel: Azt jegyezném meg, hogy az érdekeltségi egységnél a tervezett 300 l/nap ez sok. Az durván házanként 10 m3. A későbbiekben nincs ennek következménye, hogy ha nem fogyasztunk ennyit?

Bánné dr. Raffai Gyöngyi: Ha van egy olyan lakos, aki annyit sem fogyaszt, akkor miért legyen érdekeltségi egység, miért fizesse a hozzájárulást? Felvesszük a kapcsolatot a Bajavízzel, hogy mondjanak ők egy olyan számot, amibe az egyszemélyes háztartás is belefér.

Felső István:Ahol egyáltalán be van kötve a víz, a vezetékes víz, akkor ott legalább 50 l van.

Rigó József:Ahol nincs 50 l?

Bánné dr. Raffai Gyöngyi:Akkor az nem kap állami támogatást.

Lógó András:Hagyjuk az 50 l-t.

Felső István:Vaskút csatlakozása befolyásolja majd az alapszabályt?

Bánné dr. Raffai Gyöngyi:Igen. Az egy módosítás lesz, hiszen növekedni fog a küldöttek, változni fog a tisztségviselők összetétele és az ő csatlakozásukkal a küldöttek száma is, de alapjában az egészet nem befolyásolja. Január 15-ig mindenképpen csatlakoznak. Az LTP szerződések megkötésének végső határideje is január közepe, végső esetben január vége. Vaskúton rész-küldöttgyűlést kell tartani.

Ha utánanézve ezeknek az említett tényezőknek elfogadható az alapszabály módosítása, akkor elkészítjük tervezetként és a küldöttgyűlésen előterjesztjük.

A küldöttek meghatározása, száma és a küldöttgyűlés létszámának kialakításának tájékoztatója. Kialakult egy ideálisnak mondható küldött létszám: Sükösd 21 fő, Érsekcsanád 13 fő és Vaskút 19 fő lesz. Összesen 53 fős lenne így a küldöttek száma. A küldöttgyűléshez hozzá kell számítani azokat az Intézőbizottsági tagokat és Ellenőrzőbizottság tagokat, akik külön nem küldöttek, de ilyen tisztséget képviselnek. Így áll össze a küldöttgyűlés létszáma. Mivel Sükösdön és Érsekcsanádon már voltak küldöttek, kiküldtünk Sükösdön október elején és novemberben is egy nyilatkozatot, hogy a továbbiakban rész kívánnak –e venni a munkában. Az októberi felmérésünk után maradt 19 fő, aki egyáltalán nem jelzett vissza. Novemberben még egyszer megismételtük. Amennyiben nem jön be a fennmaradt többi küldöttnek a megerősítő vagy lemondó nyilatkozata, akkor a küldöttgyűlés a november 30-i napon joggal bír arra, hogy mint legfőbb döntő szerv visszahívja azokat a küldötteket, akik passzívak maradtak ebben a nyilatkozatban. A szakértők szerint személyenként a 100 érdekeltségi egység képviselete ajánlott.

Rigó József:A küldöttek létszámában már benne szerepelnek az intézőbizottsági tagok? Mert az alapszabályban ki van most hagyva, hogy hány tagú lesz a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés létszámában ők benne vannak –e?

Bánné dr. Raffai Gyöngyi: Benne vannak.

Külön kell megfogalmazni az alapszabályban, hogy kik azok a küldöttek, akik érdekeltségi egységet képviselnek, ide be lesz írva a 21 sükösdi és a 13 érsekcsanádi küldött. A 3-as pontban külön azt, azzal kibővítve aki tisztségviselő és ezáltal küldött is.

  •  

Rigó József:A küldöttgyűlés második napirendi pontja a Sükösd – Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsági (továbbiakban IB) és Ellenőrzőbizottsági (továbbiakban EB) tisztségviselőinek megerősítése és választása. Figyelembe kell venni az alapszabály vonatkozó rendelkezéseit.

Az erre vonatkozóan kapott két önkormányzat polgármestere által aláírt levél ismertetése:

- Javaslatok az IB tagokra: 9 fő

elnök:  Rigó József

tagok:  Bachmann János

Dr. Maruzsa Vencel

Nagyné Vörös Ilona

Lógó András polgármester

Felső Róbert polgármester

Heipl József

Rabi Ervin

Szabados Róbert

- Javaslatok az EB tagokra: 3 fő

elnök:  Nagy Árpád Miklós

tagok:  Marusa Mihály

Varsányi József

Varsányi József:Az lenne a kérésem, már ott a küldöttgyűlésen hangozzon el, a magam nevében beszélek, hogy ingyen és bérmentve látjuk el a tisztséget.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi: Van más személyre javaslat, vagy elfogadható ebben a formában?

Dr. Maruzsa Vencel:Ha van más jelentkező nagyon szívesen lemondok.

Rigó József:Szükség van a tapasztalatodra.

Több kérdés és javaslat nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Rigó József elnök szavazást rendel el.

Az Intézőbizottság 5 fő igen, 0 nem és 1 tartózkodással egyetért a javasolt személyekkel.

1/2009. (XI. 25.) IB sz. határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsága az elnök által felolvasott önkormányzati javaslattal egyetértve a társulat tisztségviselőinek javasolja:

Az  Intézőbizottság elnökének és tagjaira:

elnök:  Rigó József

tagok:  Bachmann János

Dr. Maruzsa Vencel

Nagyné Vörös Ilona

Lógó András polgármester

Felső Róbert polgármester

Heipl József

Rabi Ervin

Szabados Róbert

-Az Ellenőrző Bizottsági elnökre és tagokra:

elnök:  Nagy Árpád Miklós

tagok:  Marusa Mihály

Varsányi József

Rigó József:Az alapszabályról még tárgyalnunk kell. A küldöttgyűlésen az érdekeltségi egység meghatározása az alapszabályon belül külön napirenden lesz, mi tárgyalhatjuk egyben.

Felső István: Ez az alapszabály új vagy módosítás? Mert módosításról beszélünk, de nem hivatkozik arra sehol, hogy volt egy eddig érvényes alapszabály. Bele kellene azért építeni, hogy mikor lett módosítva az alapszabály és hányadik módosításról van szó.

Lógó András: Ez az első módosítás, 2001 óta mi nem nyúltunk hozzá.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi:Egységes szerkezetű módosítása lesz.

A küldöttgyűlésen az alapszabály módosítása ketté lesz választva. Először a küldöttek létszáma és az érdekeltségi egységek száma miatt előre vesszük, majd az érdekeltségi egység összegének elfogadása is kiemelt napirend lesz, hiszen itt érdekeltségi egységre számított 2/3-ra van szavazatként szükség.

Több kérdés és javaslat nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Rigó József elnök szavazást rendel el.

Az Intézőbizottság 6 fő igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyetért a javasolt személyekkel.

2/2009. (XI. 25.) IB sz. határozat

A Sükösd – Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsága megtárgyalta az alapszabály javasolt módosítását. A tervezettel az elhangzott módosítások mellett egyetért, és a mai ülésen elhangzott módosításokkal átdolgozott alapszabály tervezetet  2009. november 30-án előterjesztik a küldöttgyűlés elé.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: IB elnöke

  •  

Bánné dr. Raffai Gyöngyi: A küldöttekre visszatérve elmondjuk még, hogy az érsekcsanádiak között 12 fő eddigi küldött szerepel, és 1 főt a kieső érdektelen küldöttek által képviselt érdekeltségi egységek miatt be kell választania a küldöttgyűlésnek. Ő Kiss László Érsekcsanád, Dózsa Gy.u.62. alatti lakos.

Felső Róbert Érsekcsanád polgármestere: Nem maradhatnak képviselet nélkül azok, akiket az érdektelen küldöttek képviseltek. Jó néhány érdekeltségi egység szét lesz osztva a megmaradó küldöttek között, és akiket nem tudunk már szétosztani, Kiss László küldötté válásával megoldódik a probléma.

Az Intézőbizottság egyetértett a felvetéssel, támogatja Kiss László, Érsekcsanád, Dózsa Gy.u.62. alatti lakos küldötté válását.

3.Napirend

Egyebek

Rigó József: Tegyünk javaslatot a küldöttgyűlésen, hogy az Ecoeline Kft-t bízza meg pénzügyi szakértőnek a társulat. Az önkormányzatok több szakértőt meghallgattak, őt választották ki. Nagy tapasztalattal rendelkező, megbízható szakember Németh Tibor Ecoeline Kft. ügyvezetője.

Az Intézőbizottság az elhangzottakat támogatja.

Rigó József: A másik felvetésem, hogy a társulati hitelhez versenyeztetni kellene bankokat. Erre a munkára már megbízhatja a küldöttgyűlés az Ecoeline Kft-t.

Lógó András: Tegyen javaslatot a szakember és az intézőbizottság döntsön az alternatívákról.

Több kérdés és javaslat nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban, Rigó József elnök szavazást rendel el.

Az Intézőbizottság 6 fő igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyetért a javasolt személyekkel.

3/2009. (XI. 25.) IB sz. határozat

A Sükösd – Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsága javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy a társulat pénzügyi szakértőjének bízza meg az Ecoeline Kft-t, és egyik megbízatása legyen a társulati hitelt nyújtó bankok megversenyeztetése és javaslattétel.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: elnök

  •  

Felső István:Azért csatlakozik még Vaskút, mert a fejlesztés után a bajai szennyvíztisztító műszaki megoldása kézenfekvő. Egy szervezeti kérdésem lenne még: a társulatnak kell alkalmazott az adminisztrációhoz.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi:A pénzügyi tanácsadó a várható bevételekre egy fő pénzügyi képzettségű személy foglalkoztatását tervezte addig az időszakig, amíg a társulattal munka van, tehát határozott időre.

Lógó András:A pénzügyi személyt az önkormányzatok finanszírozzák, amíg meg nem nyerjük a pályázat második fordulóját.

A ülésen több hozzászólás és kérdés nem hangzott el.

Az Intézőbizottság egyebeket nem tárgyalt, az elnök megköszönte a jelenlevők munkáját, és az ülést bezárta.

Sükösd, 2009. november 25.

Rigó József                                             Bujdosó Adrienn

Intézőbizottság elnöke                        jegyzőkönyvvezető

 

Share