Get Adobe Flash player

Viziközmű Társulat Küldöttgyűlés 2009.11.30

Jegyzőkönyv

Készült:Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlésén 2009. november 30. (hétfő) napján 17.10 órai kezdettel a Művelődési Ház (Sükösd, Dózsa Gy. út 199.) nagytermében.

Jelen vannak:a mellékelt jelenléti ív szerint,

valamint Juhász Péter Érsekcsanád Község jegyzője

Bánné dr. Raffai Gyöngyi Sükösd nagyközség jegyzője

Az Intézőbizottság elnöke Rigó József köszönti a megjelenteket és 17.10. perckor megnyitja az alakuló közgyűlést. Megállapítja, hogy a társulat legfőbb szerve határozatképes, mivel a mellékelt jelenléti ív szerint az összesen 2714 érdekeltségi egységből, 30 fő meghatalmazott 2285 érdekeltet képvisel, saját jogán 4 érdekelt van jelen, így az összes érdekelthez viszonyítva a jelenlét 84,18 %, azaz több mint kétharmados.

Négy fő, azaz dr. Maruzsa Vencel, Nagyné Vörös Ilona, Bachmann János Intézőbizottsági tagok, Varsányi József Ellenőrző bizottsági tag tisztségüknél fogva küldöttként jelen van. Összes jelenlévő küldött létszáma így: 34 fő.

A levezető elnök ez után javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg jegyzőkönyvvezetővé:

Radics BeátaSükösd, Hősök útja 11/1. sz. alatti lakost,

míg hitelesítővé

Gerhardt JánosnéSükösd, Petőfi S. u. 86. szám sz. alatti és

Szabó LászlóÉrsekcsanád, Deák F. u. 80. szám alatti lakost.

A javaslatot vitára bocsátja, majd egyenként szavazásra teszi fel a kérdést.

Az egyhangú szavazásokat követően megállapítja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetővé: Radics Beáta Sükösd, Hősök útja 11/1. sz. alatti lakost, míg hitelesítővéGerhardt Jánosné Sükösd, Petőfi S. u. 86. szám sz. alatti és Szabó László Érsekcsanád, Deák F. u. 80. szám alatti lakost. egyhangú szavazással megválasztotta.

A napirendek előtt Lógó András Sükösd polgármestere a szennyvízberuházás kapcsán tájékoztatást tart az elmúlt 10 évről, az eddig történtekről, és a beruházás kapcsán a következő tennivalókról.

A polgármesteri tájékoztatás után az elnök javasolja, hogy a közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

Napirendek:

1)A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat alapszabályának módosítása a küldöttek létszámának, és az általuk képviselt érdekeltségi egységek számának meghatározásával. A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsági, Ellenőrző bizottsági tisztségviselőinek megerősítése, választása

2)Az alapszabály módosítása, az érdekeltségi hozzájárulás összegének módosítása, fizetési módja meghatározása és a meg nem fizetés szabályainak beépítése

3)Egyebek

A napirenddel kapcsolatban egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért a javaslatot szavazásra teszi fel. Megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a javaslat szerint a napirendeket.

1. Napirend:A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat alapszabályának módosítása a küldöttek létszámának, és az általuk képviselt érdekeltségi egységek számának meghatározásával, A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsági, Ellenőrző bizottsági tisztségviselőinek megerősítése, választása.

Előadó: Bánné dr. Raffai Gyöngyi Sükösd jegyzője

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulatban a küldöttek létszáma a 2001-es megalakuláskor Sükösdön 52 fő, Érsekcsanádon 36 fő volt. A két településhez most csatlakozna Vaskút község, mivel a beruházás szempontjából társpályázó Vaskút is. A másik társpályázó - Baja városa - rendelkezik önálló víziközmű társulattal, a csatornázással érintett városrészei abba a társulatba fognak tartozni. A Vaskúttal megnövekvő küldött létszámmal nehézkesen működne a víziközmű társulat - vélhetően közel 100 fő lenne-, ezért a küldöttek létszámát csökkenteni kell.  Sükösd és Érsekcsanád és a majd csatlakozó Vaskút is kialakította a beruházási értékaránynak megfelelő küldötti létszámait. Ennek megfelelően Sükösdön 21 küldöttet, Érsekcsanádon 13 küldöttet javasolnak az önkormányzatok. A 2001-ben megválasztott küldöttek októberben, majd novemberben ismét kiküldött nyilatkozatokra a kívánt létszámban erősítették meg posztjukat. Akik nem jeleztek, és nem is mondtak le, megbízatásukat visszahívással a küldöttgyűlés jogosult kimondani. Az ő érdekeltségi egységeiket a megmaradó küldöttek vállalnák át. Vannak sajnos olyan küldöttek, akik elhunytak, vagy elköltöztek, az ő érdekeltségi egységeiket is át kell vállalni. Megváltozott a képviselt érdekeltségi egységszám 2001. óta, hiszen, vannak az óta elbontott és felépült lakóházak.

Ennek megfelelően az Intézőbizottság javaslata, hogy ezeket a küldötteket hívja vissza a küldöttgyűlés, mely Sükösdről 9 fő. Érsekcsanádon az eredeti 36 fő küldött személyében szintén vannak változások. A lemondottak mellett szintén vannak olyanok, akik nem reagáltak a megkeresésekre. Így Érsekcsanádon is több érdekeltségi egységet kell kiosztani az összesen 13 küldöttnek.

A jegyző a határozat tervezetet felolvasta, kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az elnök szavazást rendel el.

A küldöttgyűlés egyhangú szavazattal: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért. A Határozat szövege az alábbi:

1/2009.(XI.30.) számú Határozat

1.)A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Küldöttgyűlése visszahívja a küldöttek sorából az alábbi személyeket:

Név

Érdekeltségi egység

Dubecz Erzsébet Sükösd, Szabadság u.9.

28

Kádár Miklós Sükösd, Hősök u. 2.

29

Kaprényi Józsefné Sükösd, Zrínyi u. 1.

30

Kollár Istváné Sükösd, Horgász u. 35.

21

Kovács József Sükösd, Deák F.u.78.

12

Kovács Lászlóné Sükösd, Petőfi S. u. 54.

35

Nagyné Torizs Ildikó Sükösd, Új u.16.

29

Szabadi János Sükösd, Petőfi S. u. 91.

21

Varga Pálné Sükösd, Kossuth u. 45.

25

Benedek László Érsekcsanád, Béke tér 21.

27

Kovács József Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 19.

34

Kozma Jánosné Érsekcsanád, Petőfi u. 21.

19

Mihó László Érsekcsanád, Szőlő u. 80.

40

Renkus Tibor Érsekcsanád, Meggyfa u. 11.

17

Szabó Sándor Érsekcsanád, Zrínyi u. 3.

18

Szőke Antal Érsekcsanád, Kossuth u. 42.

26

Taba László Érsekcsanád, Deák F. u. 20.

22

Taba Zoltán Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 161.

36

2. ) A küldöttgyűlés úgy dönt, hogy azok a küldöttek, akik lemondtak már írásban a küldötti státuszukról, az elhunytak, az elköltözöttek, valamint a jelen határozat 1. pontjában felsorolt visszahívott személyek érdekeltségi egységei a víziközmű társulat  küldötti státuszát továbbiakban is vállaló személyekhez kerülnek. Sükösdön összesen 1599 érdekeltségi egység Érsekcsanádon 1115 érdekeltségi egység van. A következő sükösdi 21 küldött és az érsekcsanádi 12 küldött megerősítését, Kiss László, Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 62.sz. alatti lakos küldötti megválasztását mondja ki a küldöttgyűlés, ők az alábbi mennyiségű érdekeltségi egységeket képviselik:

Név:                                                 Cím:                            Érdekeltségi egység:

Anisity Istvánné                   sz.: Kovács Erzsébet

Sükösd, Új u. 41.

70

Bachmann József

Sükösd, Templom u. 1

87

Bajai József

Sükösd, Bajcsy-Zs. u. 7.

81

Barabás Lajos

Sükösd, Újvári u. 14.

65

Bogdán József

Sükösd, Dózsa Gy. út 73.

90

Fodor Károly

Sükösd, Petőfi u. 17.

70

Garisa Ferenc

Sükösd, Hunyadi J. u. 44.

50

Gerhardt Jánosné               sz.: Csizmadia Julianna

Sükösd, Petőfi S. u. 86.

90

Bujdosó Márton András

Sükösd, Petőfi S. u. 107.

89

Lógó András

Sükösd, Petőfi S. u. 101.

111

Lógóné Kovács Zsuzsanna                        sz.: Kovács Zsuzsanna

Sükösd, Dózsa György út 27.

63

Kincses Erika                      sz.: Kincses Erika

Sükösd, Hunyadi J. u. 180.

76

Koch Andrásné                   sz.: Budai Ilona

Sükösd, Kossuth L. u. 65.

87

Kovács Ilona                                   sz.: Kovács Ilona

Sükösd, Ady E. u. 15.

80

Kovács Mihályné                        sz.: Csizmadia Erzsébet

Sükösd, Deák F. u. 211.

50

Markó Károlyné                   sz.: Szabó Veronika

Sükösd, Dózsa Gy. u. 10/d.

81

Novák László

Sükösd, Deák F. u. 51.

85

Oláh Gyula

Sükösd, Mártírok u. 23.

66

Rigó József

Sükösd, Dózsa Gy. u. 147.

109

Rozsi József

Sükösd, Mártírok u. 53.

66

Tóth Imréné                         sz.: Laczi Erzsébet

Sükösd, Deák F. u. 2.

32

Béda József

Érsekcsanád, Hunyadi J. u. 20.

89

Boromissza Sándor

Érsekcsanád, Kossuth L. u. 17.

85

Farkas József

Érsekcsanád, József A. u. 16.

73

Felső Aranka

sz.: Felső Aranka

Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 89.

98

Felső Dénes László

Érsekcsanád, Móra F. u. 7.

97

Heipl József

Érsekcsanád, Petőfi S. u. 41.

88

Kiss László

Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 62.

80

Kiss Zoltán

Érsekcsanád, Meggyfa u. 26.

94

Milassin Zoltán

Érsekcsanád, Meggyfa u. 25.

90

Molnár László

Érsekcsanád, Béke tér 14.

81

Szabados Róbert

Érsekcsanád, Zrínyi u. 17/c.

85

Szabó László

Érsekcsanád, Deák F. u. 80.

80

Varga László

Érsekcsanád, Széchenyi u. 47.

75

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Az 1. napirendben belül a Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottsági, Ellenőrző bizottsági tisztségviselőinek megerősítése, választása következett.

Rigó József e napirendi rész levezetésére felkéri Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyzőt:

A tisztségviselők megbízatása lejárt, újakat kell választani. Az Intézőbizottság az önkormányzatok indítványát elfogadva javaslatot tett a Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottság és Ellenőrző Bizottság szervei tisztségviselőinek személyére, megjegyezzük, a jelöltek elfogadták a jelölést.

- Intézőbizottsági (IB) tagok választására a jelöltek:

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző, előadó: IB tag jelöltek a következő személyek: Sükösdről: Bachmann János, Lógó András polgármester, Nagyné Vörös Ilona, Dr. Maruzsa Vencel, Érsekcsanádról:  Heipl József, Felső Róbert polgármester, Rabi György Ervin, Szabados Róbert. Érdeklődöm, hogy van-e más jelölt?

Nem tettek javaslatot a küldöttek más személyre.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az előadó felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után szavazást rendel el.

A küldöttgyűlés a jelöltekről egyenként szavaz, s egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátott jelöltek megválasztásával egyetért.

2/2009.(XI.30.) számú Határozat

A szavazás eredményeként a küldöttgyűlés egyhangúan a Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat Intézőbizottságának tagjait 5 év időtartamra megválasztotta. Az Intézőbizottság tagjai:

Bachmann János, Sükösd, Dózsa Gy. u. 81.

Lógó András polgármester, Sükösd, Petőfi S. u. 101.

Dr. Maruzsa Vencel, Sükösd, Dózsa Gy. u. 149.

Nagyné Vörös Ilona, Sükösd, Petőfi S. u. 53.

Rigó József, Sükösd, Dózsa Gy. u. 147.

Heipl József, Érsekcsanád, Petőfi S. u. 41.

Felső Róbert polgármester, Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77.

Rabi György Ervin, Érsekcsanád, Béke tér 1.

Szabados Róbert, Érsekcsanád, Zrínyi u. 17/c.

lakosok.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

- IB elnök választása:

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző, előadó: A tisztségviselő személyére az Intézőbizottság Rigó József urat jelölte. Érdeklődöm, hogy van-e más jelölt?

Nem hangzott el más jelölt neve.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az előadó felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után szavazást rendel el.

A küldöttgyűlés egyhangúan, 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

3/2009.(XI.30.) számú Határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése egyhangúan 5 év időtartamra az Intézőbizottság elnökének Rigó József, Sükösd, Dózsa Gy. u. 147. szám alatti lakost választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

- Ellenőrző Bizottsági (EB) tagok választása:

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző, előadó: Tagoknak jelöljük Nagy Árpád Miklóst, Marusa Mihályt és Varsányi Józsefet. Érdeklődön, hogy van-e más jelölt?

Nem hangzott el más jelölt személyére jelölés.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az előadó felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után az elnök szavazást rendel el.

A küldöttgyűlés egyhangú: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

4/2009.(XI.30.) számú Határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése egyhangúan 5 év időtartamra megválasztja a Társulat Ellenőrző Bizottságának tagjaivá:

Nagy Árpád Miklós, Érsekcsanád, Petőfi S. u. 3.

Marusa Mihály, Sükösd, Dózsa Gy. u 4/c.

Varsányi József, Sükösd, Dózsa Gy. u. 105.

lakosokat.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

- EB elnök választása:

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző, előadó: Ellenőrző Bizottsági Elnöknek jelölte az Intézőbizottság Nagy Árpád Miklóst. Érdeklődön, hogy van-e más jelölt?

Nem jelöltek más személyt.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az előadó felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után az elnök szavazást rendel el.

A küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

5/2009.(XI.30.) számú Határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése egyhangúan az Ellenőrző bizottság elnökének 5 év időtartamra Nagy Árpád Miklós, Érsekcsanád, Petőfi S. u. 3. szám alatti lakost választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. Napirend:Az alapszabály módosítása az érdekeltségi hozzájárulás összegének módosításával, fizetési módja meghatározásával és a meg nem fizetés szabályainak beépítésével

Előadó: Turóczi Judit víziközmű társulati szakértő, Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

Turóczi Judit szakértő: Köszöntöm a küldöttgyűlésen megjelenteket. Először az érdekeltségi hozzájárulás alapját jelentő érdekeltségi egység fogalmát ismertetem:

„Egy érdekeltségi egység az érdekeltségi területen lévő ingatlannak érdekeltséget megalapozó jogcímen használt részére eső legalább 50 liter/nap vízfogyasztás, vagy legalább 50 liter/nap szennyvízkibocsátás esetén állapítható meg.”

Ezt követően az előadó felolvassa az érdekeltségi egységre, és meg nem fizetésére vonatkozó alapszabály módosítási részt:

„Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege:

-a) a lakás-előtakarékossági szerződést kötött és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot aláírt érdekelt természetes személyeknek 260.000.- Ft /egység, mely összeget a megtakarítás időtartama alatt havi 1.950 Ft összegű részletekben, 100 hónapon keresztül kell megfizetni. A társulat az érdekelttel egyetértésben ettől eltérő fizetési gyakoriságot is megállapíthat.

-b) azon természetes személy érdekeltek számára, akiknek a megkötött elő-takarékossági szerződésük a futamidő alatt megszűnik, mert a fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget / az LTP Törvény szerinti megszűnés/ az érdekeltségi hozzájárulás összege 260.000.- Ft / érdekeltségi egység, mely összeget a társulat ez irányú értesítése alapján a kézhezvételtől számított 30 napon belül egy összegben kell a társulat számlaszámára megfizetni.

-c) a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege 260.000,- Ft mely összeget az alábbiak szerint kell megfizetni. Az első részletet a társulat ez irányú értesítése alapján a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a második részletet pedig a kivitelezési szerződés megkötése előtt 30 nappal a társulat ez irányú értesítése alapján.”

Kérdések hangoznak el.

Lógó András polgármester: Külföldi természetes személy esetén milyen fizetési lehetőségek vannak.

Turóczi Judit szakértő: Ha Magyarországon adóazonosító jellel rendelkezik, akkor köthet lakás- takarékpénztári szerződést, ha nincs ilyen jele, akkor 260.000 Ft a fizetendő összeg.

1. Bachmann János IB tag: A takarékpénztári befizetések megkezdését követően, ha elutasítják a pályázatot, akkor a befizetéssel mi történik?

Turóczi Judit szakértő: Amennyiben nem kap támogatást a pályázat, akkor a Víziközmű Társulat eldöntheti, hogy megszűnik, és akkor feloldja ezeket a zárolásokat, és a továbbiakban magáncélra megkötött szerződésként fognak tovább működni a mostani megkötések. Ekkor már a lakos dönti el, hogy miként folytatja. Fizetheti a lakos tovább, vagy megszüntetheti, akkor az addig befizetet összeget megkaphatja 3% kamattal együtt. A befizetett pénz nem vész el. A befizetések mindenkinek a saját nevére szóló betétben gyűlnek.

2. Farkas József Küldött: A 100 hónap alatt elhalálozás esetében mi történik a szerződéssel?

Turóczi Judit szakértő: A szerződés megkötése esetében az első alkalommal is be lehet fizetni a 195.000 Ft-ot egy összegben, és erre is megkapja a 30% állami támogatást. Nem feltétel a 100 hónapon keresztüli fizetés, lehet rövidebb idő alatt is. A szerződéskötésnél nincsen felső korhatár. Halál esetén az ingatlan öröklődik, vele együtt a kötelezettség, így a szerződés is örökölhető, vele együtt az állami támogatás is.

3. Szabados Róbert Küldött: Akinek már van ilyen szerződése, annak erre a beruházásra fel lehet használnia, vagy újat kell kötnie?

Turóczi Judit szakértő: Akinek már van, annak egy közeli hozzátartozó vagy társtulajdonos megjelölésével kell új szerződést kötnie, mert azok egyéni szerződések, és erre a projektre nem lehet felhasználni.

4. Lógóné Kovács Zsuzsanna Küldött: Ha egy érdekeltségi egységen magánszemélyként és vállalkozásként is működik, melyik a mérvadó?

Turóczi Judit szakértő: Ha a magánszemély nevén van az ingatlan, akkor az ő nevében kell szerződést kötni.

5. Varsányi József EB tag: Megerősítést kérek arról, hogy ha nem nyer a pályázat, akkor a pénz, amit befizettek, 30 napon belül minden további nélkül visszakapják?

Turóczi Judit szakértő: Visszakapják, de nem 30 napon belül, mert kell hozzá a küldöttgyűlés határozata, hogy megszűntetik a társulatot, és a zárolásokat feloldják. Automatikusan ez nem működik. A lakástakarék pénztári törvény szerint 3 hónapos kiutalási idő után kaphatja meg a szerződő az összeget, meg a Magyar Államkincstártól igényelhető a támogatás, és neki negyedéves ciklusai vannak. Ez így díjmentes, ha valaki gyorsított eljárásban kéri, akkor az díjköteles és ezt törvény szabályozza. A pénzt megkapja mindenki, de nem 30 nap alatt.

6. Mórocza Ágnes Vízügyi igazgatóság képviselője: Aki egy összegben befizeti a 260.000 Ft-ot, arra ugyanez vonatkozik?

Turóczi Judit szakértő: Aki 260.000 Ft-ot fizet be egy összegbe, az nem köt takarékpénztári szerződést, annak a pénze a társulat számláján elkülönítve  van, és természetesen a társulatnak vissza kell adnia a lakosnak, ha meghiúsulna a beruházás, de a megfelelő eljárásoknak le kell folynia a társulaton belül. Ezekről kormányrendelet rendelkezik.

7. Dr. Maruzsa Vencel IB tag: Ha nem nyerünk, és a társulat mégsem oszlik fel, akkor a Fundamenta nem bontja fel a szerződést? Akkor ülünk a lakosság pénzén?

Turóczi Judit szakértő: A lehetőség az, hogy a társulat vagy kimondja a társulat megszűnését, vagy a társulat feloldja a zárolásokat. De ez majd akkori döntés lenne.

Lógó András Sükösd polgármestere: Nagyon nagy az esélyünk, hogy nyerünk, ha mindent fel tudunk mutatni. Alig használtak fel még a rendelkezésre álló pályázati támogatásból. Ha nem nyerünk, akkor is Önök döntik el, hogy mi legyen. Nem javasolom, hogy a mai küldöttgyűlésen arról beszéljenek, hogy mi lesz, ha nem nyerünk.

8. Molnár László Küldött: Mi történik azzal, aki nem akarja befizetni az összeget, és nem akar rákötni?

Turóczi Judit szakértő: Jogszabály alapján a többség elve működik. Az érdekeltségi hozzájárulás összege adók módjára behajtható.

Lógó András Sükösd polgármestere: De azt nézni kell, hogy az ingatlan értéke ezzel a beruházással növekszik, és nem 195.000 Ft-tal, hanem a kb. 1.000.000 Ft-tal, mivel az önerő összege csak a 20%, a plusz 80% a pályázati támogatás.

9. Molnár László Küldött: A locsolásnál sok víz elfolyik, de szennyvízbe nem megy ki.

Lógó András Sükösd polgármestere: Locsolásra lehet külön mérőórát felszereltetni, ami után nem kell szennyvizet fizetni.

10. Szabados Róbert Küldött: Mi van azzal a területtel, ahova még víz sincs bekötve?

Lógó András Sükösd polgármestere: Azt nem lehet kötelezni, mert nem érdekeltségi egység, nem adnak rá állami támogatást. Üres telket sem lehet bevonni, ahol nincsen lakhatási engedély.

11. Fodor Károly küldött: Ha már az első körben nyertünk 180 millió Ft-ot a műszaki tervezésre, akkor azt nem véletlen adták. Bízzunk a második forduló sikerében!

12. Varsányi József EB tag: Az elkülönített befizetett összegeket a társulat a működésre felhasználhatja?

Turóczi Judit szakértő: Nem használhatja fel. A működést az önkormányzatok finanszírozzák.

Lógó András Sükösd polgármestere: A résztvevők nem kérnek, és nem is kapnak tiszteletdíjat.

13. Szabados Róbert Küldött: Az utólagos rákötési lehetőségről mit lehet tudni? A talajterhelési díj mit is jelent?

Lógó András Sükösd polgármestere: Ha a gerincvezetéket abban az utcában elvezették, akkor a társulat, ami később az önkormányzat tulajdona lesz, leül, és megegyeznek. Ha olyan helyen van, ahol nincs egy ház sem, akkor a gerincvezetéket sem lehet megépíteni, de később lehet pályázni a szakasz megépítésére. A talajterhelési díj több, mintha szennyvízdíjat fizetnének, önkormányzati rendeleten fog alapulni.

Több kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a jegyző felolvassa a határozat tervezet szövegét, mely után az elnök szavazást rendel el.

A küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

6/2009.(XI.30.) számú Határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta a mai küldöttgyűlésen ismertetett érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegét és az erre vonatkozó V. 2) pont szerinti alapszabály módosítást.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Bánné dr. Raffai Gyöngyi Sükösd jegyzője: A napirenden belül még elmondja, hogy a 2001. óta megváltozott gazdasági- jogi környezet és az azóta módosult szennyvíz-beruházási műszaki tartalom indokolja, hogy a társulat módosítsa az alapszabályát. Ennek nagyon fontos része az előzőekben a szakértő asszony által részletesen elmagyarázott, és Önök által külön határozatban elfogadott érdekeltségi egységre vonatkozó módosítási rész. Más pontjaiban is módosítani kell az alapszabályt, ezeket most ismertetem, kérem hallgassák meg.

A módosítással érintett alapszabály részek (a jegyzőkönyvben félkövér és dőlt betűvel feltüntetve):

III. A társulat feladatai és tevékenységi köre

1.A társulat közfeladata: Sükösd- Érsekcsanád községek területén az érdekeltségi területen szennyvízelvezetés és tisztítás célját szolgáló vízi létesítmények, konkrétan szennyvízhálózat  építése és szennyvíztelep bővítése.

2.A társulat tevékenységi köre:

42.21.08. Folyadékszállításra szolgáló közmű építése (főtevékenység)”

IV. A társulat érdekeltségi területe és társulati érdekeltségi egység

1.A társulat érdekeltségi területét az alapszabály 1. sz. mellékletét képező térkép tünteti fel.

2.A társulat tagjainak nevét, lakóhelyét, székhelyét az alapszabály 2 sz. melléklete tartalmazza.”

(A jegyző magyarázza, hogy a két melléklet a 2001. óta a beépített lakóházak, bontott lakóházak, valamint a tagok személyi változásai miatt módosulnak)

„V. A társulati érdekeltségi hozzájárulás mértéke (E részt külön határozattal megszavazta már a küldöttgyűlés)

2. Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege:

-a) a lakás-előtakarékossági szerződést kötött és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot aláírt érdekelt természetes személyeknek 260.000.- Ft /egység, mely összeget a megtakarítás időtartama alatt havi 1.950 Ft összegű részletekben, 100 hónapon keresztül kell megfizetni. A társulat az érdekelttel egyetértésben ettől eltérő fizetési gyakoriságot is megállapíthat.

-b) azon természetes személy érdekeltek számára, akiknek a megkötött elő-takarékossági szerződésük a futamidő alatt megszűnik, mert a fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget / az LTP Törvény szerinti megszűnés/ az érdekeltségi hozzájárulás összege 260.000.- Ft / érdekeltségi egység, mely összeget a társulat ez irányú értesítése alapján a kézhezvételtől számított 30 napon belül egy összegben kell a társulat számlaszámára megfizetni.

-c) a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege 260.000,- Ft mely összeget az alábbiak szerint kell megfizetni. Az első részletet a társulat ez irányú értesítése alapján a kézhezvételtől számított 30 napon belül, a második részletet pedig a kivitelezési szerződés megkötése előtt 30 nappal a társulat ez irányú értesítése alapján.

VIII. A tagok jogai

A tag joga különösen, hogy:

b)         a társulatban személyesen – ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn – tisztséget viseljen, ha arra jelölik

c)         a tisztségviselőktől, a küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen.”

„IX. A tagok kötelezettsége

d) ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnésének alapjául szolgáló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint – ha abból nem állapítható meg – a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag nevét, lakhelyét (székhelyét). Az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a tag köteles az új tulajdonost a társulati tagságról és az ezzel járó kötelezettségről tájékoztatni;”

XII. Küldöttgyűlés

1.A társulat legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amely évente legalább egyszer ülést tart.

2.A küldöttet az alakuló közgyűlésen, az érdekeltségi területen érdekeltséggel rendelkezők választják meg maguk közül egyszerű szótöbbséggel hozott döntéssel. Minden küldött esetében meg kell jelölni, hogy hány érdekeltségi egységet képvisel. A küldöttgyűlésben a küldöttek száma 34 fő.

3.A társulat intéző bizottságának elnöke és tagjai, az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai tisztségüknél fogva küldöttek. Ily módon a küldöttgyűlés létszáma: 42 fő.

4.A társulat kieső küldöttei helyébe új küldöttet az Intézőbizottság javaslatára a küldöttgyűlés 2/3-os többséggel választhat. A küldött visszahívásához is az Intézőbizottság javaslatára 2/3-os többségű szavazat szükséges.

5.A küldött megbízatása megszűnik elhalálozása, lemondása, érdekeltségi egysége feletti ingatlan-tulajdonjogának megszűnése esetén is.”

…………………………

„XIII. Rendes küldöttgyűlés és annak megtartása:

1./A küldöttgyűlést az intézőbizottság hívja össze. Ha az intézőbizottság ezt elmulasztja, az összehívásra az ellenőrző bizottság jogosult. A hatóság kezdeményezheti, hogy a cégbíróság a törvényességi felügyelet során eljárva intézkedjen küldöttgyűlés összehívása érdekében.

2./A küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni az érintett települési önkormányzatok képviselőit.

3./A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal ki kell küldeni, és a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.”

…………………..

„XIV. Küldöttgyűlés határozatképessége és határozat hozatal :

……………..

3./Ha a küldöttgyűlés nem volt határozatképes, akkor 15 napon belül – annak összehívására vonatkozó szabályok betartásával – ismételten össze kell hívni.

………………

5./Az alapszabály módosításához, illetve a társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, illetve szétválásához legalább kétharmados többségű küldöttgyűlési határozatra van szükség.”

…………………

„XV. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

1./ A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

c) a differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek kialakításaés a tagok fizetési kötelezettségének megállapítása;”

…………………..

XIX. Intézőbizottság

1.A társulat irányító szerve az intézőbizottság, melyet a küldöttgyűlés választ meg kétharmados többséggel a társulat tagjai közül öt évre.

…………………….

„XX. Az Intézőbizottság jogköre

…………………..

d)        gondoskodik a társulat gazdálkodásának irányításáról, a társulati vagyon állagának megóvásáról és a tulajdon védelméről,”

………………….

„XXI. Az Intézőbizottság üléseinek összehívása, megtartása:

…………….

2./Az intézőbizottsági ülést a Társulat elnöke hívja össze. Az elnök az intéző bizottsági ülést bármelyik intézőbizottsági tag, vagy az ellenőrző bizottság elnöke kívánságára köteles 8 napon belül összehívni. Akadályoztatása esetén az intéző bizottság tagja jár el, ami nem terjed ki a társulat képviseletére.”

XXIII. A társulat elnöke és jogköre:

………………..

1. d) gondoskodik a tagok érdekeltségi hozzájárulásának kivetéséről, közli a tagokkal az őket terhelő fizetési kötelezettségek jogalapját, a teljesítés határidejét módját, továbbá a közlés ellen igénybe vehető jogorvoslat lehetőségét, gondoskodik a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról,”

……………………..

„XXXI. A társulat gazdálkodása

………………

4./A társulat üzleti tervet és számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít.”

………………..

„XXXIII. Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének szabályai:

………………..

1./Magánszemélyeknél:

- a víziközmű társulat részére a küldöttgyűlés által meghatározott időpontig a magánszemély az V. pont (2) bekezdés a)ontja szerint az általa tett nyilatkozatban vállalt lakás-előtakarékossági szerződés megkötése mellett részletfizetéssel teljesíthetik az érdekeltségi hozzájárulást,

- a meghatározott időpontig lakás-előtakarékossági szerződést nem kötő magánszemélyek az Alapszabály V. pont (2) bekezdés b) pontjában rögzített érdekeltségi hozzájárulás kedvezményes állami támogatással és kamatokkal növelt összegét fizetik meg egy összegben.[1]

…………….

Az alapszabály módosító rendelkezéseinek felolvasása után a jegyző még elmondja, hogy a könnyebb kezelhetőség érdekében az alapszabályt a módosítással egységes szerkezetbe foglaltan fogják elkészíteni, így a társulat tagjai az alapszabályt teljes terjedelmében olvashatják. Honlapon is megtekinthető lesz.

Rigó József elnök: A módosító rendelkezéseket az Intézőbizottság  megtárgyalta múlt heti ülésén, elfogadásra javasolták. Van-e valakinek kérdése, felvetése?

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a jegyző felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után az elnök szavazást rendel el.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy  küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

7/2009. (XI.30.) határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a Társulat első alapszabály módosítását az előterjesztett tartalommal elfogadta, és az alapszabály egységes szerkezetbe foglalását rendeli el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. Napirend: Egyebek

Előadó: Rigó József elnök

A Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút községek önkormányzatai a falvak pénzügyi-gazdasági képviseletére, a társulat gazdasági működésének segítésére, a megépülő közmű működtetésével kapcsolatos döntések előkészítésére pénzügyi tanácsadó megbízását tartja szükségesnek. Az önkormányzatok több tanácsadót meghallgattak, és a 3 polgármester az ECOELINE KFT-t -székhelye Szekszárdon van-, illetve annak ügyvezetőjét, Németh Tibort tartja a legalkalmasabbnak. A személyt az IB ülésén meghallgatta és javaslat született arról, hogy a társulat bízza meg pénzügyi tanácsadói munkával.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, a jegyző felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után az elnök szavazást rendel el.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy  küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

8/2009. (XI.30.) számú határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése egyhangúan úgy dönt, hogy a Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat szennyvízberuházásának pénzügyi tanácsadójaként az ECOELINE KFT-t (Szekszárd, Bródy Sándor u.122.) bízza meg. A tanácsadó munkadíját Sükösd, Érsekcsanád és a víziközmű társulathoz csatlakozó Vaskút önkormányzata vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

  •  

A Társulat a lakosság lakáskassza szerződéseinek felmutatásakor banki ígérvényt kap arra, hogy meghitelezi neki a bank a szükséges önerőt. Javaslat hangzott el az IB ülésén, hogy ez a bank versenyben legyen kiválasztva. Az IB javasolta, hogy a bankok versenyeztetését az ECOELINE KFT. pénzügyi tanácsadója végezze el, s tegyen javaslatot a megfelelő bank kiválasztására, melyről az IB fog dönteni.

Kérdés nem hangzott el, az elnök szavaztatott.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy  küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

9/2009. (XI.30.) számú határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése egyhangúan úgy dönt, hogy a Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút települések szennyvízberuházásának önerő fedezetére hitelt nyújtó bank versenyeztetési eljárásban legyen kiválasztva. Az ajánlatok beszerzésével és javaslattétellel a küldöttgyűlés az ECOELINE KFT-t (Szekszárd, Bródy Sándor u.122.) bízza meg, mely alapján a bankválasztásról a Társulat Intézőbizottsága jogosult dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Felső István érsekcsanádi lakos: Javaslom, hogy az alapszabályból egy közérthető verziót kapjanak a küldöttek, és teljes körűen legyen a lakosság tájékoztatva.

Turóczi Judit szakértő: Az Unióban előírt kötelező tájékoztatást egy közbeszerzés alkalmával megválasztott cég végzi, például szórólap formájában. A küldöttek tájékoztatása folyamatos lesz. Mindenki betekinthet az alapszabályokba, jegyzőkönyvekbe.

Lógó András Sükösd polgármestere: Ha a cégbíróság elfogadta az alapszabályzatot, akkor azt minden küldöttnek küldünk. Egy honlapot is üzemeltetnünk kell majd a tájékoztatás céljára.

Bánné Dr. Raffai Gyöngyi jegyző: A továbbiakban 3 határozat visszavonását javaslom, melyek 2001. évben az alakuló ülésen születtek. Először a külföldi állampolgárságú természetes személynek az akkori érdekeltségi hozzájárulás összegének törlése.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az előadó felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után az elnök szavazást rendel el.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy  küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

10/2009.(XI.30.) határozat

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a 2/2001.(II.21.) sz. közgyűlési határozatot, mely a külföldi állampolgárságú természetes személynek az érdekeltségi hozzájárulási összegéről szól, hatályon kívül helyezi. [2]

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Bánné Dr. Raffai Gyöngyi jegyző: A második, hogy az akkor tervezett szennyvíz-csatornamű műszaki tartalmának és  pénzügyi adatainak kalkulációját elfogadó határozat.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az előadó felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után az elnök szavazást rendel el.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy  küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

11/2009.(XI.30.) határozat

A Sükösd-Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a 7/2001.(II.21.) sz. közgyűlési határozat döntést, mely a 2001-ben tervezett szennyvíz-csatornamű telep műszaki tartalmának pénzügyi adat kalkulációját tartalmazza, hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Bánné Dr. Raffai Gyöngyi jegyző: A harmadik, a 2001-ben szükséges saját erő biztosításáról szóló határozat.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, az előadó felolvassa a határozat tervezett szövegét, mely után szavazást rendel el.

A szavazás eredményeként megállapítja, hogy  küldöttgyűlés egyhangúan: 34 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a szavazásra bocsátottakkal egyetért.

12/2009.(XI.30.) határozat

A Sükösd-Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a 8/2001.(II.21.) sz. közgyűlési határozati döntését, mely a 2001-ben szükséges önerő pénzösszeg biztosításáról szól, hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat egyebeket nem tárgyalt, az elnök megköszönte a jelenlévők munkáját, és az ülést bezárta.

K.m.f.

Rigó József                                                                                 Radics Beáta

Intézőbizottság elnöke                                                       Jegyzőkönyvvezető

Gerhardt JánosnéSzabó László

Küldött                                                                              Küldött

jegyzőkönyv hitelesítő                                                       jegyzőkönyv hitelesítő

 

Share