Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §Jelen rendelet Érsekcsanád közigazgatási területére terjed ki.

2. § Reklámhordozó és reklám – jelen rendeletben foglalt kivételekkel – az országos érvényű jogszabályok szerint helyezhető el.

3. §Építési reklámháló kihelyezésére vonatkozó kérelem esetén, az építési tevékenységi időtartamára az önkormányzat településképi bejelentési eljárásban engedélyezheti az építési reklámháló kihelyezését, ha a tulajdonos igazolja a felújítás megkezdését.

4. §Önkormányzati, kulturális vagy sport rendezvényről való tájékoztatás érdekében szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése, évente összesen 12 naptári hét időszakra bármely települési területen a kormányrendeletben meghatározottól eltérő módon is megengedett.

5. §(1) Országos érvényű jogszabály által előírt esetekben és tartalommal településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

(2) A településképi bejelentési eljárásra vonatkozó külön szabályt Érsekcsanád önkormányzata nem állapít meg.

6.  §  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Érsekcsanád, 2017. szeptember 29.

          .....................................                                                .....................................

                Felső Róbert                                                                    Juhász Péter

                polgármester                                                                        jegyző          

Záradék: Kihirdetve: 2017. szeptember 29.

                                                                                               ..............................................

                                                                                                        Juhász Péter

                                                                                                            jegyző          

 

Share