Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről (Hatályos 2017. augusztus 30-tól.)

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 1949.évi XX. törvény 44/A.§ (1) e) pont  alapján és a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Területi és tárgyi hatály

1. §

1. §[1] A rendelet hatálya Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 5/2017. (IV. 28.) számú önkormányzati  rendeletének 16. § -ában meghatározott településközpont terület (Vt-1) építési övezetben lévő üzletekre és az üzletek homlokzatával érintkező – kereskedelmi tevékenység végzésére szolgáló – területre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) üzleta kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontjában szereplő meghatározás,

b) kereskedő a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 11. pontjában szereplő meghatározás.

3. Az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

3. § [2]

(1) Az 1. §-ban meghatározott üzlet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – vasárnaptól csütörtökig terjedő időszakban 22-04 óra között, pénteki és szombati napokon 23–04 óra között nem tarthat nyitva.

(2) A kereskedő jogosult évente 10 alkalommal 23 órától másnap 04 óráig terjedő időszakban nyitva tartani, amennyiben ennek időpontját legalább 7 nappal korábban írásban bejelentette Érsekcsanád Község Önkormányzata felé, és biztonsági őrt alkalmaz a rendezvény időtartama alatt.

4. Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2011. július 15. napján lép hatályba.

Érsekcsanád, 2011. június 30.

        Felső Róbert                                                                                          Juhász Péter

        polgármester                                                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve 2011. július 1-én.

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. szeptember 6-án.

Juhász Péter

jegyző[1] Módosította a 14/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. augusztus 30-tól.

[2] Módosította a 28/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2011. szeptember 1-től.

Share