Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 15/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

2.§ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.27.) önkormányzati rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

33. § A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben , valamint külön önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4.§ Hatályát veszti Érsekcsanád Község Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2011. (III.30.) számú önkormányzati rendelete.

Érsekcsanád, 2017. augusztus 28.

                Felső Róbert                                                                          Juhász Péter        

               polgármester                                                                               jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. augusztus 29-én.

Juhász Péter

jegyző

 

Share