Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Érsekcsanád Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  valamint a Pénzügyi és Ügyrendi  Bizottság véleményének kikérésével,  az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az  önkormányzat és költségvetési szervei  2016. évi

költségvetésének teljesítése (összevont adatok, intézményfinanszírozás nélkül)

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei  2016. évi költségvetése teljesítésének

a.) bevételi főösszegét 344.944 ezer Ft-ban (tárgyévi bevételek, intézményfinanszírozás nélkül )

b.) kiadási főösszegét 287.714 ezer Ft-ban (tárgyévi kiadások, intézményfinanszírozás nélkül)

 állapítja meg.

3. Aköltségvetési bevételek

3.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi teljesített  bevételeit  jogcímenként, halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül  az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített bevételeit jogcímenként az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi teljesített bevételeit jogcímenként  a 6. sz. melléklet tartalmazza.

4. Aköltségvetési kiadások, létszám

4.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi teljesített kiadásait halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi működési, pénzforgalom nélküli, és finanszírozási  kiadásait   a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal   2016. évi  működési  kiadásait   a  8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi  működési  kiadásait   a  9. sz. melléklet tartalmazza

5.§

(1) Az önkormányzat  2016. évi  beruházási, felújítási kiadásait  a 10., 11. sz. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal  2016. évi beruházási  kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi beruházási kiadásait a 13. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

(1) Az önkormányzat   2016. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát  az 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda  2016. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 9. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételeit és kiadásait,  halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül, közgazdasági tagolásban és  mérlegszerűen a 3. sz. melléklettartalmazza.

5. Amaradvány

8. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei  2016. évi gazdálkodása során keletkezett  maradvány összegét a képviselő-testület   az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Érsekcsanád Község Önkormányzata maradványa                           56.933 ezer  Ft

b.) Polgármesteri Hivatal maradványa                                                        171  ezer  Ft

c.) Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda maradványa                              126 ezer Ft

6. Záró rendelkezések

9.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő  napon lép hatályba.

Érsekcsanád, 2017. május 30. 

                                                                                       Felső Róbert                                                                                                                               Juhász Péter

                                                                                       polgármester                                                                                                                                     jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. május 30-án.

Juhász Péter

      jegyző

Share