Get Adobe Flash player

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (IV.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Érsekcsanád községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 151. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Érsekcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Érsekcsanád Község Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén található tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben nyújtott gyermekétkeztetés – a napi nyersanyagnorma alapján meghatározott – intézményi térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:

Étkezési típus

Egységár

 

 

 

Iskolai tízórai

98

Ft/adag

Iskolai ebéd

252

Ft/adag

Iskolai uzsonna

98

Ft/adag

Iskolai napközi

448

Ft/adag

 

 

 

Óvodai tízórai

78

Ft/adag

Óvodai ebéd

230

Ft/adag

Óvodai uzsonna

78

Ft/adag

Óvodai napközi

386

Ft/adag

 

 

 

Iskolai diétás reggeli

103

Ft/adag

Iskolai diétás ebéd

298

Ft/adag

Iskolai diétás uzsonna

103

Ft/adag

 

 

Ft/adag

Óvodai diétás reggeli

103

Ft/adag

Óvodai diétás ebéd

219

Ft/adag

Óvodai diétás uzsonna

103

Ft/adag

A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2.§

(1)   Ez a rendelet 2017. április 7. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 28/2015. (XI. 27.) Kt. sz. rendelet.

Érsekcsanád, 2017. április 6.

Felső Róbert                                                          Juhász Péter

                                                                                                                                        polgármester                                                             jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. április 7-én.

Juhász Péter

jegyző

Share