Get Adobe Flash player

Az érsekcsanádi óvoda akadálymentesítése

Érsekcsanád Község Önkormányzata (6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 77.) eredményes pályázatot nyújtott be a DAOP-4.3.1-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz pályázati felhívásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 13.849.172 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt végén megvalósul az óvodai közszolgáltatás komplex akadálymentesítése. Térkövezve lesz a Zrínyi utcai járda és az udvar, amelyen 2%-os lejtésű terasz lesz kialakítva olyan rámpaszerű megemeléssel, hogy az épületbe való bejárás akadálymentes legyen. A zöld felület nagysága a burkolt felület csökkenése és a füvesítés miatt megnövekszik. Az épületben mozgássérült illemhely kerül kialakításra, csúszásmentes linóleum burkolat lesz a folyosókon, hidegburkolat a mosdók környékén. Az épületen belüli kerekesszékes közlekedés miatt a nem megfelelő méretű ajtókat nagyobb és küszöbmentes kialakítású ajtókra cserélik. Az épület közel 1.000 m2-es felületét –a bontási, beépítési munkákat követően- festeni fogják, megteremtve ezzel a rehabilitációs szakmérnök által előírt kontrasztosságot. Az ajtók mellett a helyiségek funkcióját jelző táblák kerülnek kihelyezésre, Braille felirattal. A folyosókon vezetősáv kerül kialakításra. Ugyancsak elhelyezésre kerülnek tájékoztató és hirdetőtáblák, két tapintható térkép, valamint egy indukciós hurok. Az akadálymentesítéssel érintett rész 688,8 m2.

A pályázat megvalósítása során a közreműködő szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Békéscsabai Területi Iroda (5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)

A projekt állása: (folyamatos tájékoztatás)

Szeptember hónapban megjelent a közbeszerzési felhívás, a dokumentációt négyen vásárolták meg. Határidőre három pályázat érkezett, amelyek hiánypótláson estek át. A képviselő-testület az október 15-i rendkívüli ülésén döntött a nyertes ajánlattevőről. A nyertes kivitelező Vidákovics Tamás (6347 Érsekcsanád, Béke tér 22/A), a bruttó vállalási ár 13.472.130 Ft, vállalt többletgarancia 8 év, a vállalt befejezés a végső határidőnél 98 nappal korábban. A szerződés megkötésére 2009. október 30-án megtörtént.

Az építési munkák műszaki átadás-átvételére 2009. december 7-én került sor.
Az eszközbeszerzés január hónapban megtörtént, csakúgy mint az elszámolás első része

Február és március hónapokban több levélváltás is történt a Közreműködő Szervezet (VÁTI Nonprofit Kft.), valamint az önkormányzat között a tartalékkeret terhére elvégzett munkák elszámolhatóságáról.
A műszaki ellenőrrel elkészítettük a hiánypótlás során feltett kérdésekre a válaszainkat, a tartalékkeret felhasználásának pontos kimutatását és az elvégzést igazoló fotódokumentációt. A Kft. március 10-én érkezett levelében arról értesített, hogy a hiánypótlást elfogadták, így a pótmunkák a tartalékkeret terhére elszámolhatóak összesen 687.500 Ft értékben. A képviselő-testület a támogatási és a kiadási előirányzatokat a költségvetésébe emelte. Időközben kiderült, hogy egymillió forint alatti összegű támogatásnál nem lehet szállítói kifizetést alkalmazni (ilyenkor a Kincstár közvetlenül a vállalkozónak fizet), így ezen tétel kifizetését az önkormányzaton keresztül kell megtenni, amihez viszont a vállalkozói szerződést kell módosítani.
A szerződés módosítását a Közbeszerzési Értesítőben meg kell jelentetni, amely megküldésre került.
Március végén részünkről megtörtént a projekt teljes elszámolása. A közreműködő szervezet április 22-én ellenőrzi az egész projekt végrehajtását.

Hivatkozások:

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu),

- Irányító Hatóság (www.nfu.hu/rop_ih ),

- Közreműködő Szervezet (www.vati.hu)

Share