Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló 2013. augusztus-szeptember

A képviselő-testület 2013. augusztus 29-én tartotta rendes ülését. A képviselők zárt ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott szociális határozatokról, majd rendkívüli szociális segély folyósításáról döntöttek.

Nyílt ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, ill. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Módosították a 2013. évi költségvetést, melynek bevételi és kiadási főösszege 207.925.000 Ft. Döntöttek a gyermekétkezés kiegészítő támogatásának lemondásáról (Érsekcsanád nem jogosult a támogatás igénybe vételére), majd tudomásul vették a polgármester tájékoztatását a szennyvízberuházás hiteligényéről. Döntöttek a Művelődési Ház felújítási, ill. a Szabadidőpark fejlesztési munkálatait elnyerő ajánlattevőkről, költségvetési átcsoportosítást engedélyeztek, módosították a fogászati ügyelet megállapodását, valamint a szennyvízberuházáshoz szükséges terület megvásárlásáról is határozatot hoztak. Egyebek napirendi pontban engedélyezték két fő önerős közfoglalkoztatását egy hónapra. A polgármester tájékoztatta a testületet a közbeszerzési terv módosításáról és az iskolai gondnok témája is szóba került.

 

A képviselő-testület szeptember 10-én rendkívüli ülést tartott. A képviselők további forrást biztosítottak 559.000 Ft összegben a rendelők kialakításához, mivel az ÁNTSZ néhány dolgot még kifogásolt. Döntöttek arról, hogy megfelelő feltételek mellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Sükösd felé lévő erdőben Airsoft játékokat és versenyeket szervezzenek. Az iskolaigazgató kérésére döntöttek arról, hogy amennyiben az ÁNTSZ engedélyezi a gyermekétkezés áthelyezését a Sárköz Étterembe, akkor a szerződés módosítását a polgármester aláírhatja. Elfogadták a kerékpárút tervezési szerződését. Az Egyebek napirendi pontban tárgyaltak a decsiekkel közös pályázatról, a decemberi németországi útról, a közmeghallgatásról, ill. a Klebensberg Intézményfenntartónak írandó levél tartalmáról. Határozatot hoztak a Szabadidőpark használatával kapcsolatban felmerült szervezési hibáról, ill. egy értékesített ingatlan vásárlójának megírandó levélről, mivel a vételár kétharmadát a vevő még nem fizette meg.

 

A képviselő-testület szeptember 16-án ismét rendkívüli ülést tartott. A képviselők a Belügyminisztérium iránymutatása szerint módosították a vis maior pályázatról szóló határozatot, mivel lehetőség nyílott a 30%-os önerő 10%-ra csökkentésére, ami a támogatás 90%-ra emelésével járt együtt. A testület nyilatkozott arról is, hogy az árvíz visszatérő természeti csapás (hiszen évente előfordul, sokszor nem is egy alkalommal), ill. visszavonták a korábbi kapcsolódó határozataikat.