Get Adobe Flash player

Véleményezésen a településkép védelméről szóló rendelet

Az október 19-i közmeghallgatáson bemutatásra került a településkép védelméről szóló rendelet tervezete és a Településképi Arculati Kézikönyv tervezete, majd a képviselők döntöttek a hatóságok felé véleményezésre megküldött változat végső tartalmáról.

A képviselő-testület alapjában véve a minél kevesebb tiltás mellett állt ki. Ezek a következőek röviden összefoglalva:

1.  A település belterületén – a gazdasági ipari területfelhasználású területeket kivéve

a) lakóépület esetén tetőszerkezet héjazataként hullámpala, bitumenes hullámpala, fémlemez fedés,

b)     utcafronton kerítés anyagaként hullámpala

nem alkalmazható. 

2. Településképi szempontból meghatározó területeken az épületek tetőfedésénél kék és zöld szín egyáltalán nem alkalmazható, az ún. „antracit” szín ami a hőhatás kedvezőtlen alakulása miatt is kerülendő. Lakóépületek tetőfedésénél a hagyományos téglavörös szín ajánlott.

3.  Az épületeken tetőfelépítmény, műszaki berendezések (parabola antenna, gépészeti elemek, klíma külső egysége, stb.) elhelyezése utcai homlokzaton nem létesíthető, kivéve, ha azt technológiai szükségesség indokolja.

4.  A lakóépületek esetén, továbbá az utcai telekhatártól számított 20 m telekmélységben lévő épületek esetén homlokzati színezésként a fehér, vagy világos telítetlen földszínek alkalmazhatók.

A rendelet foglalkozik még több kisebb kérdéssel, valamint a külterületi ingatlanokra, a közművekre és a reklámhordozókra vonatkozó előírásokkal is, valamint kijelöli a védett épületeket és az azokkal összefüggő előírásokat.

Fontos tudnivaló, hogy a rendelet NEM visszamenőleges hatályú, azaz csak az elfogadása után megkezdett építésekre, és házfelújításokra vonatkozik.

Megszegése eljárást von maga után, ezért minden építési tevékenység megkezdése előtt kötelező konzultálni és tájékoztatást kérni az ingatlantulajdonosnak. Amennyiben a leírt szabályokat valaki megsérti, az eljárást von maga után, és a szabálysértés okát kötelező megszüntetni.

A későbbi vitás esetek elkerülése miatt a rendelet elfogadásakor a község valamennyi ingatlanáról közterületről videófelvétel készül, mely egyértelműen bizonyítani fogja, hogy a rendelet elfogadásakor milyen állapot volt az ingatlanon.

Kérem, hogy a munkák megkezdése előtti egyeztetési kötelezettséget mindenki vegye komolyan, mivel az eljárásban nincs mozgástér, kötelező lesz a bírság kivetése, és a szabálytalanság megszüntetése.

Felső Róbert

polgármester

Share