Önkormányzati napló - 2017. augusztus-szeptember

Érsekcsanád Község képviselő-testülete 2017. augusztus 28-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről, majd döntöttek egy települési támogatási kérelemről.

Nyilvános ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját az elmúlt időszak eseményeiről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Módosították a 2017. évi költségvetést, melynek bevételi és kiadási főösszege 350.432.000 Ft. Módosították az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló jelentést, majd a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát 20%-ban határozták meg.  Tájékoztatást kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról, döntöttek a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról, elővásárlási jog bejegyzéséről, a Művelődési Ház internet szolgáltatói kérelméről, a lovas pihenő épület újjáépítésével megbízták annak korábbi építőjét, és a Művelődési Házban keletkezett káreseményekre benyújtott pályázathoz kiválasztották a tervezőt.

A képviselő-testület szeptember 04-én rendkívüli ülésen döntött a Művelődési Ház, ill. a lakossági palamegsemmisítésre vonatkozó vis maior pályázatok benyújtásáról, ill. azok végleges költségvetéséről az igazságügyi szakértő véleménye alapján.

A képviselő-testület szeptember 18-án rendkívüli ülésen döntött az iskola épületének részleges felújításához (sportudvar, fedett kerékpártároló, mosdófelújítás) szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, majd a II. háziorvosi körzethez kapcsolódó orvosi kérelemről, és a Művelődési Házba  10 db sörgarnitúra beszerzéséről.