Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló - 2017. július-augusztus

A képviselő-testület 2017. július 31-én tartotta rendes ülését.  Az ülésen:

-         elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,

-         módosították a talajterhelési díjról szóló rendeletet,

-         elfogadták a környezetvédelmi alapról szóló rendeletet,

-         módosították az igazgatási szünet kijelölését,

-         tájékoztatót kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról,

-         foglalkoztak a Sporttelep és a Szabadidőpark ingatlanokon folyó munkákkal,

-         az ipari park melletti nyaras védősáv, ill. a lakosság által bejelentett veszélyes fák kivágásával kapcsolatban fogadtak el határozatokat,

-         döntöttek a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról,

-         tájékoztatást kaptak a polgármestertől a vis maior és a nemzetközi kapcsolati pályázatok beadásáról, a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének előrehaladásáról, a csapadékvizes pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások (tervezés, geodézia) elszámolásáról.

Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott döntéseikről, valamint támogatási kérelmeket bíráltak el.

A képviselő-testület augusztus 02-án rendkívüli ülésendöntött a Szabadidőparkban a lovas pihenőépület lebontásáról (a lebontást és az újjáépítést a biztosító fizeti). A csapadékvízes pályázat már kifizetett tételeit az előlegből átvezették az általános tartalékba, majd ebből biztosítottak forrást a Szabadidőparkba vezető sétány a sportpálya telekhatártól történő kb. 20 méteres meghosszabbításához, a sporttelep  szennyvíz hálózatra kötéséhez, ill. a vidékfejlesztési nonprofit egyesület felszámolásához. Zárt ülésen települési támogatási kérelmeket bíráltak el.  Augusztus  10-én ismét rendkívüli ülésen döntöttek a vis maior eseményekhez kapcsolódóan szakértők megbízásáról, a vihar során sérült ipari park melletti védőfasor kivágásáról, ill. akác telepítéséről, a sportkör TAO pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az energetikai pályázat benyújtásához szükséges pályázatíró megbízásáról, VP pályázat elutasítása miatti kifogás benyújtásáról, valamint módosították a szociális rendeletet. Zárt ülésen a viharkár miatt beérkezett települési támogatási kérelmekről is döntöttek. Augusztus 16-án szintén rendkívüli ülésen döntöttek egy pályázat előkészítési munkáira vonatkozó megbízásról, illetve konzorcium létrehozásáról, valamint a csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatokról.

Share