Get Adobe Flash player

Tájékoztató levél az Érsekcsanádi Víziközmű társulat megszüntetéséről és a lakossági elszámolás megindításáról

Szabados Róbert (szül.: Érsekcsanád, 1952.10.05. an.: Vidákovics Mária, adóazonosító jele: 8313232943) 6347 Érsekcsanád, Zrínyi Miklós utca 17/c. sz. alatti lakos, mint az Érsekcsanádi Víziközmű Társulat(cégjegyzékszáma: Cg.03-16-000072, székhelye: 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.) elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdése alapján értesítem a társaság hitelezőit, hogy a társulat, elszámolás útján a jogutód nélküli megszűntetését határozta el.

Az elszámolás elrendeléséről szóló taggyűlési határozat száma: 15/2017. (VII.6.)

Az elszámolás kezdő időpontja: 2017. július 6.

A társulat elszámoló bizottságának tagjai: Szabados Róbert6347 Érsekcsanád, Zrínyi M. u. 17/c. sz. alatti lakos cégjegyzésre jogosult tag, Szabó László 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 80.sz. alatti lakos tag, Rabi György Ervin6347 Érsekcsanád, Béke tér 1. sz. alatti lakos tag.

A társulat neve és székhelye: Érsekcsanádi Víziközmű Társulat, 6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.

A társulat adószáma: 25741591-1-03

A Társulat felhívja a hitelezőket, hogy követeléseiket - az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos bankhitel kivételével - a közzétételtől számított 30 napon belül az elszámoló bizottságnak jelentsék.

Kelt: Érsekcsanád, 2017. július 6.

                                             Tisztelettel:

                                                                                             Szabados Róbert

                                                                     elszámoló bizottság cégjegyzésre jogosult tagja

Share