Get Adobe Flash player

Önkormányzati napló - 2017. május-június

A képviselő-testület 2017. május 27-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a csapadékvizes pályázathoz kapcsolódó Támogatói szerződés megkötéséhez kért döntéseket hozták meg.

A képviselő-testület 2017. május 30-án tartotta rendes ülését. Zárt ülésen elfogadták a polgármester és a jegyző beszámolóit az átruházott szociális hatáskörben hozott határozatokról, jóváhagyták a könyvtáros áthelyezését, és döntöttek települési kitüntetésekről.

Nyilvános ülésen elfogadták a polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, ill. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, majd az önkormányzat 2016. évi zárszámadását és a belső ellenőrzési jelentést. A tavalyi évet 344.944.00 Ft bevétellel, 287.714.000 Ft kiadással, és 56.933.000 Ft pénzmaradvánnyal zártuk, a hivatal pénzmaradványa 171.000 Ft, az óvodáé 126.000 Ft. Tájékoztatást kaptak az adóbevételek és a segélykeret alakulásáról, valamint a talajterhelési díj beszedéséről, az óvodai gyermeklétszámok alakulásáról és az ipari terület fejlesztésére vonatkozó pályázatról. Megismerték a lakossági véleményeket, melyek  a Művelődési Ház felújítására vonatkozó pályázat társadalmi igényfelmérésére érkeztek. Elbírálták a háziorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatban beérkezett támogatási kérelmet, döntöttek arról ,hogy a Művelődési Ház udvari ablakaira milyen szúnyoghálót szereznek be. Elfogadták a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletet, módosítottak egy területvásárláshoz kapcsolódó határozatot, és megbízták a jegyzőt, hogy a sportöltöző használatának szabályait készítse el. Döntöttek a pénzmaradvány felhasználásáról, elfogadták a szennyvíz és ivóvízminőség-javító társulások üléseiről szóló beszámolókat, majd megtárgyalták és elfogadták a rendőrségi beszámolót is. Egybeken napirendi pontban tájékoztatást kaptak az elmúlt időszakban érkezett közérdekű levelekről.

Május 31-én rendkívüli ülésen megkezdték a könyvtáros állásra pályázók meghallgatását (a jelenleg helyettesítő könyvtárosnak lehetősége van határozatlan idejű kinevezésre Baján), majd jóváhagyták a az ipari park bővítéséhez szükséges, a pályázatban szereplő terület vásárlásához kapcsolódó szerződés tervezetét. Június 15-én szintén rendkívüli ülésen döntöttek a civil keret feltöltéséről, mellyel az egyesületi támogatási kérelmekre biztosítottak forrást.

Share