Get Adobe Flash player

Felhívás bölcsődei igény bejelentésére

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. december 31-ig Érsekcsanád Község Önkormányzatának gondoskodnia kell a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Az önkormányzat felhívja a szülőket, illetvemás törvényes képviselőket, hogy 2018. április 15-ig jelezhetik az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket igénybejelentő lap kitöltésével.

Bejelentőlapot a családsegítő szolgálatnál (faház) és a hivatal szociális irodájában lehet kérni, illetve letölthető itt is.

Az ellátás megszervezésére várhatóan legkorábban 2018. szeptember 1-től kerül sor.

                                                                                                                          Felső Róbert

                                                                                                                          polgármester  

Share