Get Adobe Flash player

Újabb nyertes pályázat - bővülhet az ipari park

Karácsonyi ajándékként érkezett az értesítés, hogy az ipari parkunk fejlesztésére az önkormányzat elnyerte a megpályázatott 208.000.000  Ft támogatást. Az összeget látva elmondhatjuk, hogy ez az elmúlt 15 év legnagyobb önállóan beadott pályázata (a szennyvíz az közös pályázat volt és nem is maga az önkormányzat volt a pályázó).

1.      Miért volt szükség a pályázat benyújtására?

Érsekcsanád az iparűzési adó bevételét tekintve kifejezetten szegény település. Míg Dusnokon 45 millió, Sükösdön és Nemesnádudvaron 60-62 millió, Vaskúton 80 millió, Bácsbokodon 90 millió forint feletti iparűzési adót fizetnek a vállalkozások, addig Érsekcsanádon 30-32 millió forint közötti az adóbevétel. Ennek fő oka, hogy nincs nagy adófizető a községben, hanem sok kisebb vállalkozó működik nálunk. (A többi településen van olyan nagy vállalkozás, amely magában több adót fizet, mint nálunk az összes vállalkozó.)

Ugyanakkor az ipari parkunk legutolsó négyzetmétere is elfogyott (szerencsére most is épül két új csarnok, így remélhetőleg lesz változás az adóbevételünkben, ha elkezdenek majd dolgozni), így új vállalkozások idetelepítéséhez szükséges a gazdasági területünk bővítése. Ez az önkormányzat legfontosabb feladata, hisz minden beérkező plusz adóbevételből további fejlesztéseket lehet majd elvégezni, amelyekre eddig nem jutott forrás.

2.      Mit tartalmaz a pályázat?

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, ez fogja majd a pontos részleteket előírni. A terveink szerint:

-          az ipari park megközelítését szolgáló aszfaltos út felújítása a Főút Széchenyi utcai kereszteződésétől a Tojótelepi út ipari park végéig vezető szakaszán,

-         aszfaltozása Benit ót mellett az ipari parkig és az ottani utak egy részén,

-         területvásárlás: az első körben vásárol 3,8 hektáros terület vételárának egy része számolható majd el a pályázatban, illetve a szántó területből történő kivonás, művelési ág változtatás költségei,

-         közműfejlesztés: transzformátor kiépítése az új területen,

-         traktorbeszerzés: önkormányzati feladatellátáshoz szükséges traktor és adapterek beszerzése.

3.      Mikor kezdődik a megvalósítás?

Jelenleg a Támogatási Szerződést készítik elő a Magyar Államkincstárban, ezt követően kell az engedélyezési tervdokumentációt elkészíteni (30 nap), majd a kiviteli tervdokumentációt az engedélyek alapján. Ezzel hirdethető meg a közbeszerzés, melynek nyertesével a szerződéskötést nyár közepére tervezzük. Így az építési munkákat még idén szeretnénk elvégezni.

4.      Kell-e hozzájárulást fizetni az érdekelteknek?

Az önkormányzat az útépítést a vonatkozó törvények figyelembevételével valósítja majd meg. Az útépítésben mellett lévő magántulajdonban, valamint vállalkozások tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosait 2018. január 22-én a Polgármesteri Hivatalban tájékoztattuk a lehetőségekről, és a megjelentek (18 érintett tulajdonosból 12 volt ott, ami már több, mint a törvényben meghatározott kétharmad, így döntésképes volt) egyhangúan támogatták az együttműködésben történő megvalósítást. Az együttműködés során az érintettek várható befizetése 150.000 Ft / ingatlan lesz, melynek formáját (hány hónap alatt, milyen részletekben kell befizetni) külön önkormányzati rendelet fogja majd szabályozni. A befizetésekből a pályázati támogatással nem fedezett kiadások forrását lehet így megteremteni.

5.      Az útfelújításra kell-e hozzájárulást fizetni?

Az útfelújításra (Széchenyi utca, Zrínyi és Újsor utcák) nem kell hozzájárulást fizetni az ingatlantulajdonosoknak, csak az új út építésénél.

Meglátásunk szerint Érsekcsanádi fejlődésének legjelentősebb projektje előtt állunk, hisz a megvalósításával egyrészt lehetőségünk van új vállalkozások betelepítésére és ezáltal az iparűzési adó és az építményadó bevételünk nő, a foglalkoztatás javul Érsekcsanádon. Másrészt viszont a projektnek köszönhetően olyan beruházások is megtörténhetnek, amelyekre eddig nem jutott pénz, viszont nagyon rég óta szeretnénk megvalósítani (útfelújítások, traktorbeszerzés).

 

Share