Get Adobe Flash player

KÖTELEZŐ a szakmai konzultáció a házfelújítások és házépítések megkezdése előtt!

Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Érsekcsanád község településképi arculati kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.19.) számú önkormányzati rendeletét. Erre törvény kötelezte az önkormányzatot, melyre 1.000.000 Ft támogatást kaptunk.

Községünk arculatát, utcáink képét alapvetően az ingatlantulajdonosok egyéni döntései határozzák meg. Amikor egy-egy ingatlantulajdonos úgy dönt, hogy családi házat, üzletet, irodát stb. épít, vagy meglévő házát, üzletét lebontja, átalakítja, újjáépíti, felújítja, akkor nemcsak a saját álmait valósítja meg, hanem egyben hatással van a szomszédjai, az utca többi lakói, sőt az egész település életére.

A Településképi Arculati Kézikönyv a jó döntések meghozatalához kíván segítséget nyújtani azzal, hogy jó példákat mutat be az építkezők, felújítók számára és ajánlásokkal tájékoztatja az építkezőket arról, hogy milyen építészeti elemek illenek a község sajátos arculatához, milyen elemek segítik annak következetes fejlődését.

A településképi rendelet a kézikönyv ajánlásai közül a legfontosabbakat szabályként is rögzíti. Például a tető színe, anyaga dőlésszöge, a kerítés anyaga, színe stb.

Javasoljuk, hogy telekvásárlás, építkezés vagy felújítás előtt kérjen szakmai tájékoztatást arról, hogy a tervezett beavatkozást milyen szabályok érintik, és az építés során milyen előírásokat kell figyelembe venni! Az előírások alkalmazandók az építési engedélyköteles és a nem engedélyköteles építkezések, felújítások során egyaránt.

A településképi szempontból meghatározó területeket érintően tervezett építési tevékenység megkezdése előtt a településképi követelmények tisztázására szakmai konzultáció, tájékoztatás kérése kötelező!

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a szakmai konzultáció elmarad, akkor az érintett ingatlan tulajdonosa az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezhető. Továbbá ezen kötelezés nem teljesítése esetén 10.000 Ft-tól 1 millió Ft-ig terjedő településkép-védelmi bírság szabható ki.

A hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet, azok mellékletei és a bejelentéshez szükséges nyomtatványok a www.ersekcsanad.hu oldalon az Önkormányzat menüpont alatt vagy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában ügyfélfogadási időben nyomtatásban megtekinthetők.

                                                                                                  Felső Róbert

                                                                                                  polgármester   

Share